Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů

Katalog stanovuje vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

31. červenec 2008

Do 31.12.2023 se odpady zařazují ke druhu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů

Podle nové vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů se odpadu ke druhu odpadů zařazují až od 1.1.2024! 

Skupiny katalogu odpadů - podle přílohy vyhl. č. 93/2016 Sb.

01Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
02Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
03Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
04Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
05Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
06Odpady z anorganických chemických procesů
07Odpady z organických chemických procesů
08Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
09Odpady z fotografického průmyslu
10Odpady z tepelných procesů
11Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
12Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
13Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
14Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
15Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
16Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
17Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
18Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
19Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
20Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.