Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 11

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008

11

Odpady z  CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, z  povrchových úprav KOVU A jiných materiálů A Z hydrometalurgie neželezných kovů

11 01

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05*

Kyselé mořicí roztoky

11 01 06*

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07*

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08*

Kaly z fosfátování

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 11*

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

11 01 12

Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

11 01 13*

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 01 15*

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 02

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02*

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05

11 02 07*

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 03

Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

11 03 01*

Odpady obsahující kyanidy

11 03 02*

Jiné odpady

11 05 

Odpady ze žárového zinkování

11 05 01

Tvrdý zinek

11 05 02

Zinkový popel

11 05 03*

Pevné odpady z čištění plynu 

11 05 04*

Upotřebené  tavidlo

11 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.