Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 11

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
11ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ
11 01Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05*Kyselé mořicí roztoky
11 01 06*Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07*Alkalické mořicí roztoky
11 01 08*Kaly z fosfátování
11 01 09*Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 10Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09
11 01 11*Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11
11 01 13*Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 01 14Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
11 01 15*Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
11 01 16*Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 01 98*Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 01 99Odpady jinak blíže neurčené
11 02Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 02*Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
11 02 03Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
11 02 05*Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
11 02 06Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
11 02 07*Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 02 99Odpady jinak blíže neurčené
11 03Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
11 03 01*Odpady obsahující kyanidy
11 03 02*Jiné odpady
11 05Odpady ze žárového zinkování
11 05 01Tvrdý zinek
11 05 02Zinkový popel
11 05 03*Pevné odpady z čištění plynu
11 05 04*Upotřebené tavidlo
11 05 99Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.