Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti firem v podnikové ekologii

Na začátku ledna vyšlo aktuální novelizované vydání knihy Povinnosti firem. Kromě aktualizace povinností podle změn právních předpisů byly přidány i základní povinnosti z nařízení CLP a REACH.

03. leden 2017

Povinnosti firem v podnikové ekologii (kniha)

Stručný průvodce problematikou podnikové ekologie, přehled povinností s komentáři

Úplné znění

V publikaci je pro každou oblast přehled povinností s uvedením příslušných paragrafů a prováděcích právních předpisů, rozbor jednotlivých povinností, dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na Vaši firmu a další informace. Publikaci doplňují internetová Dokumentace pro ekology, ve které jsou další podrobnější informace, které se do tištěné publikace nevešly (jsou přístupné po registraci a přihlášení).

Zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie:

 • chemické látky a směsi,
 • prevence závažných havárií,
 • odpady,
 • využívání a ochrana vod,
 • ochrana ovzduší,
 • integrovaná prevence,
 • obaly,
 • ekologická újma.

Doplněné povinnosti v části chemické látky a směsi:

 • Registrace látek podle REACH
 • Poskytování bezpečnostních listů
 • Povolování a omezení podle REACH
 • Uchovávání informací
 • Klasifikace chemických látek a směsí
 • Označování a balení nebezpečných látek a směsí
 • Oznámení látek na Evropskou chemickou agenturu

Zapracované předpisy v lednovém vydání (legislativní změny za období říjen až prosinec 2016):

 • 387/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 • 437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • 351/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • 350/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • 349/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
 • 369/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Publikaci je možné objednat v našem e-shopu.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.