Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Použité jedlé oleje: Jen ne do kanálů!

Po ochlazení v kanálech vznikají hrudky, jež se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Ucpávají pak kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Ano, řeč je o tuku, který se z domácností dostane do kanalizace.

03. únor 2012

Vedoucí útvaru marketingu a komunikace společnosti ČEVAK, a. s., Ing. Jitka Kramářová v líčení škodlivého vlivu použitých potravinářských olejů a tuku na kanalizační síť pokračuje: »Stanovit exaktně přesně finanční dopady vypouštění potravinářských olejů a tuků do kanalizace není snadné. Jen náklady na čištění kanalizačních čerpadel a na zprovoznění čerpacích stanic odpadních vod po Vánocích 2011 v Českých Budějovicích lze vyčíslit v řádu desítek tisíc korun. Ve stejném řádu se pak pohybují náklady jak na preventivní, tak na havarijní čištění kanalizací i veřejných částí kanalizačních přípojek prováděné v souvislosti s vánočními svátky.«

Ještě horší je však vliv tuků na urychlování koroze kanalizačních potrubí. Tuky se totiž v kanalizaci částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty následně urychlují korozi stěn kanálů a potrubí. Bezprostředně se sice neprojeví, ale reálně se tím zkracuje životnost kanalizace, a zvyšuje se tak potřeba investic do obnovy sítí.

KDYŽ SE SMAŽÍ VÁNOČNÍ KAPŘI...

ČEVAK, dceřiná společnost rakouského koncernu ENERGIE AG, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury v jihočes-ké metropoli ročně na městské čistírně odpadních vod (ČOV) separuje zhruba 105 tun tuku. O loňských Vánocích to však bylo devět tun. Tak velké množství tuku během pouhých několika dnů může vést až k ucpávání potrubí a haváriím čerpacích stanic.

Jako provozovatel kanalizačních sítí pro bezmála půl milionu obyvatel při délce kanalizační sítě 2678 km proto ČEVAK vítá pilotní projekt, který v Českých Budějovicích, ale i v některých dalších městech a obcích jako bezplatnou službu rozvíjí společnost EKO-PF s. r. o., specializující se na poskytování ekologických služeb (o projektu jsme informovali už loni, viz MO č. 6/2011, str. 34 - Už došlo také na použitý olej z fritovacích hrnců). ČEVAK nezůstává jen u pochvaly. Ale sám aktivně využívá všech vhodných příležitostí pro šíření všeobecné osvěty mezi občany o látkách, které do kanalizace podle kanalizačního řádu nepatří. Tato osvěta mj. má podobu také lokálních informačních kampaní i besed se žáky škol během návštěvních dnů na čistírnách. »Rozšíření projektu zpětného odběru použitých jedlých olejů ovšem zpravidla souvisí s odpadovou politikou dané obce a s komerčními záměry příslušné odpadářské firmy,« poznamenává Ing. Jitka Kramářová.

JAK PILOTNÍ PROJEKT PROBÍHÁ

Obyvatelé českobudějovických sídlišť Máj a Vltava plní upotřebený olej do použitých PET lahví, které pak vkládají do speciálních separačních nádob. Ty jsou umístěny v uzavřených kontejneřištích, kam mají přístup jen lidé z okolních domů. Podle Ing. Aleše Mikšátka z odboru Správa veřejných statků Magistrátu města České Budějovice, lidé až na výjimky olej do separačních nádob odkládají, jak je určeno. »Město poskytlo prostory kontejneřišť ve svém majetku a snaží se o této možnosti co nejvíce informovat veřejnost,« vysvětluje Ing. Aleš Mikšátko. Podle jeho slov se již brzy začne úspěšnost pilotního projektu ve městě vyhodnocovat a na základě dosažených výsledků se rozhodne o jeho dalším případném rozšíření. »Předběžně to však vypadá tak, že projekt bude pokračovat i v dalších lokalitách,« poznamenává Ing. Aleš Mikšátko.

Pozitivní zkušenosti s projektem má také firma A.S.A., spol. s r. o. V jihočeské metropoli zajišťuje svoz veškerého odpadu, a ve spolupráci s EKO-PF s. r. o. (ta vlastní speciální svozové vozidlo pro tento druh odpadu) rovněž svoz upotřebených olejů a tuků. »Lidé jsou při odkládání olejů ukáznění a ve sběrných nádobách téměř vždy nacházíme jen to, co do nich skutečně patří,« říká Marie Mocková, mluvčí společnosti A.S.A. Právě A.S.A. chystá spolu s českobudějovickým magistrátem velký projekt na svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO), v jehož rámci by se měl rozšířit také sběr použitých potravinářských olejů.

Spokojenost s dosavadním průběhem projektu vyjadřuje i Dušan Brodský, který jej má ve společnosti EKO-PF na starost. Vysvětluje: »Používáme standardní nádoby o obsahu 240 l umístěné vždy podle rozhodnutí dané obce. Nádoby jsou zabezpečeny proti plnému otevření víka. Pravda, setkáváme se i s případy vkládání komunálního odpadu či jiných příměsí. Ke znečištění vnitřku separačních nádob samozřejmě dochází také obsahem vhazovaných lahví. Řešíme to náhradou nádoby za vyčištěnou, kterou vozí obsluha s sebou. Obsah nádob překládáme do připravených soudků, v nichž se oleje předávají k dalšímu zpracování. Interval výměn záleží na dohodě mezi obcí a EKO-PF. Bývá však nastaven na maximálně jednou za měsíc. Na základě průběžné kontroly a případného požadavku obce však provádíme vývoz i operativně.«

PŘÍLEŽITOST I PRO DALŠÍ OBCE

»Separace je vždy během na dlouhou trať,« uzavírá Dušan Brodský z EKO-PF. »Naštěstí v našich zkušenostech s pilotním projektem jasně převažují ty kladné, hlavně dobrý ohlas od obyvatel. Projeví-li některá jiná obec zájem do projektu vstoupit, nejjednoduší bude, pokud se s námi spojí a my jí po dohodě dodáme jednu či podle potřeby i více nádob.«.

105/9: Českobudějovická čistírna odpadních vod ročně separuje zhruba 105 tun tuků. Z tohoto množství však o Vánocích 2011 to bylo plných 9 tun.

PILOTNÍ PROJEKT SPOLEČNOSTI EKO-PF PRO MĚSTA A OBCE

Firma EKO-PF s.r.o. připravila pilotní projekt pro města a obce, kde nabízí bezplatnou službu, a to ve formě sběru upotřebeného potravinářského oleje a tuku.

Městům a obcím je nabídnuto bezplatné dodání potřebného množství separačních nádob pro sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku.

Nádoby jsou označeny specifikací daného odpadu a zpraqvidla se přistavují k ostatním separačním nádobám. Jejich počet je vydefinován s ohledem na počet separačních míst a po následné dohodě s příslušnou radnicí.

Potravinářský olej a tuk se do separačních nádob vkládá v použitých PET lahvích, nebo v jiném obalovém materiálu z PVC. Radnice informuje své občany o této službě v místních novinách, zpravodaji, případně cíleným letákem.

Nádoby jsou pravidelně monitorovány firmou EKO-PF, která zároveň vede evidenci tohoto odpadu.

ZDROJ: EKO-PF

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.