Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Využívání odpadů v zařízení, které není určeno k nakládání s odpady

11. březen 2009

Povinnost:

V zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny.

Dokumenty:

Předpisy: § 14 odst. 2, § 19 odst. 2, § 39 odst. 3 zákona o odpadech

Příručka: B 4.2.4.1   

Komentář:

V zařízeních, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. Při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí (například zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas krajského úřadu. Aby bylo možné zařízení v tomto režimu provozovat, musí být doloženo splnění podmínky, že odpad má charakter vstupní suroviny (např. atesty, certifikáty apod.).

Na provozovatele těchto zařízení se dále vztahují následující povinnosti:

 • zaslat údaje o tomto zařízení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení,
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB. Tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let (viz bod 5.15 a 5.16 knihy Povinnosti firem v podnikové ekologii),
 • umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,
 • požadavky stanovené v § 4-7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Doporučení:

Uvedený článek je převzat z elektronické publikace Průvodce podnikovou ekologií, která Vám nabízí snadné řešení problematiky podniku a životního prostředí. Publikace zahrnuje:

 • Interaktivní on-line průvodce podnikovou ekologií
 • Kompletní zpracovaní hlavních oblastí
 • INFOservis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
 • Filtrování povinností podle Vašich činností
 • Tvorba individuálních registrů právních požadavků - ideální pro EMS
 • Možnost sestavení vlastní příručky
 • Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
 • EKOaudit pro vlastní přezkoumání podniku
 • Vzory a příklady podnikové provozní dokumentace

Průvodce je koncipován tak, že si můžete přečíst kompletní publikaci nebo využít efektivní dotazníky a na základě Vašich činností vybrat pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají. INFOservis za Vás hlídá legislativní změny a pravidelně Vás informuje o jejich dopadech.

Kompletní přehledy povinností s komentáři a dalšími informacemi naleznete také v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.