Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Návrhy nových odpadových zákonů projedná Legislativní rada vlády

MŽP ukončilo vnější připomínkové řízení ke čtyřem zákonům nové odpadové legislativy. Zákony byly předány k posouzení do Legislativní rady vlády. K předlohám trvají desítky rozporů s řadou míst.

06. září 2019

Maximální minimum pro původce odpadů - webinář

Dvoudenní ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Bude kladen důraz na problematické oblasti, které lze pochopit ve větších souvislostech až po seznámení se základními principy nové odpadové legislativy. Na semináři se bude vycházet z původního zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., aby bylo více pochopitelné a jasné, v jakých oblastech došlo k zásadním změnám a v jakých se postupuje téměř beze změn. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Meziresortní připomínkové řízení k novým odpadovým zákonům, konkrétně k zákonu o odpadech, k zákonu o vybraných výrobích s ukončenou životností, novele zákona o obalech a změnovému zákonu bylo zahájeno v dubnu. V květnu se ministertsvu životního prostředí sešlo přes cca 3000 připomínek, a to jen ze strany povinných připomínkovým míst. Řada dalších připomínek byla zaslána ze strany odborných svazů, asociací, případně nevládních organizací. Tyto připomínky doposud projednány a vypořádány nebyly.

Jednotlivé připomínky povinných připomínkových míst a postoje vybraných organizací je možné nalézt v tomto článku - K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst

Rozpory trvají s řadou připomínkovým míst

Po proběhlém připomínkovém řízení byly některé problematické části upraveny, což je pozitivní. Řada podstatných bodů však zůstala bez potřebné reakce a úpravy. Proto k předlohám stále trvají desítky zásadních rozporů s větším počtem připomínkových míst. Konkrétně lze k jednotlivým zákonům uvést, že rozpory trvají s následujícími organizacemi:

1)     Zákon o odpadech

(vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-odpady.pdf [ 2.95 MB,PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozpory:

 1. s Ministerstvem zemědělství,
 2. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR),
 3. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR),
 4. Hlavním městem Prahou,
 5. krajskými úřady Jihočeského,
 6. Jihomoravského,
 7. Karlovarského,
 8. Libereckého,
 9. Moravskoslezského,
 10. Olomouckého,
 11. Plzeňského,
 12. Středočeského
 13. Ústeckého kraje a 
 14. kraje Vysočina,
 15. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 16. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 17. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 18. Asociací malých a středních podniků (AMSP)

2)   Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností

(vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-vuzu.pdf [ 3.74 MB,PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 5. Asociací malých a středních podniků (AMSP).

3)     Zákon o obalech

(vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-obaly.pdf [ 1.46 MB,PDF ]) - návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS),
 5. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) a
 6. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR).

4)    Změnový zákon

(vypořádací tabulka je k dispozici zde - vyporadaci-tabulka-zmenovy.pdf [ 787.5 kB, PDF ]) - návrh změnového zákona je předkládán s rozpory s následujícími připomínkovými místy:

 1. Českomoravská konfederace odborových svazů,
 2. Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ke stažení – úplná znění návrhů zákonů s porovnáním textů před a po připomínkovém řízení

Pro přehlednost přinášíme úplná znění návrhů zákonů a změn v nich obsažených před a po připomínkovém řízení. Tyto dokumenty jsou ke stažení k dispozici zde:

Všechny další související dokumenty jsou k nalezení na stránkách databáze Úřadu vlády - Eklep, která obsahuje projednávanou legislativu. 

Recyklace bohužel zatím stále zůstává bez potřebných podpůrných nástrojů

Jako klíčová se stále jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů na podporu recyklace do balíku navrhované odpadové legislativy. V tomto směru zatím bohužel MŽP předlohy, včetně změnového zákona, neupravilo, ikdyž tuto připomínku vznesl velmi vysoký počet připomínkových míst. Přitom objektivně není v této věci na co čekat.

S ohledem na potřebu zajištění nasměrování cca 1,43 milionu tun komunálních odpadů až do finální recyklace, a to v příštích 15 letech, se jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů do stávajícího balíku návrhů jako zásadní nutnost. Zcela zjednodušeně jde o to, že bez potřebného navýšení POPTÁVKY po produktech recyklace a tedy i po vytříděných druhotných surovinách, není reálné naplnit závazné evropské cíle. Přitom je třeba si zároveň říci, že splnitelné to je. Pokud se však přijmou i Evropou doporučovaná opatření na podporu recyklace (např. zde nebo zde). 

Ministerstvo bylo na tento zásadní aspekt upozorněno již v době probíhajícího připomínkového řízení v druhé půli dubna, a to v rámci otevřeného dopisu 19 svazů, asociací, firem a sdružení více než 2000 obcí a měst, adresovaného ministru Brabcovi. Téma se následně diskutovalo také v rámci tiskové konference přenášené Českou televizí.

Stávající zákon používáme cca 20 let. S tím novým to může být podobné. Cíle recyklace máme splnit za 15 let (dle závazných směrnic k roku 2035). Pro systémové fungování recyklace, včetně udržitelného odbytu recyklovaných výrobků je jednoznačně třeba upravit legislativu nutným směrem již nyní. Tento fakt jednoznačně vyjádřila velká část připomínkových míst - stávající návrhy zákonů mají v tomto směru bohužel stále zásadní nedostatky.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný kurz na téma odpady od tvůrců legislativy z MŽP: Maximální minimum pro původce odpadů

  Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
 • ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Přehled předpisů a jejich změny. Metodické pokyny MŽP. Přehled povinností a změn. Klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat. Označování nebezpečných odpadů+ILNO. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů SEPNO. Plnění evidenčních povinností. PoužíváníIČZ, IČP, ISOH, RZP. Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP, Registr dopravců. Nakládání se sedimenty a kaly. Využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů. Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků. Chystané změny legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
Autor: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.