Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Na skládkách prý nebude možné od 2017 ukládat stavební a demoliční odpady

V praxi se objevuje informace, že nebude možné od 2017 ukládat stavební a demoliční odpady na skládky. Skládky údajně musí tento odpad předrtit, tím se navýší cena ukládaných demoličních odpadů a sutí.

20. prosinec 2016

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Dotaz k aktuální novele k vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Mám dotaz k vyhlášce 387/2016 Sb., která mění vyhlášku č. 294/2005 Sb. od 1.1.2017. Píšou mi zákazníci (oprávněné osoby - mobilní sběr), že byli informováni, že nebude možné ukládat stavební a demoliční odpady (SDO) na skládky. Skládky údajně musí tento odpad předrtit, tím se navýší cena ukládaných demoličních odpadů a sutí.

Odpověď

Z ustanovení § 12 novelizované vyhlášky platí od 1.1.2017 následující omezení pro využívání odpadů na povrchu terénu:

  • nesmí se využívat SDO, pokud není upraven na recyklát (viz. definice recyklátu ve vyhlášce), tzn., že recyklát získaný úpravou SDO v zařízení k tomu určeném (pokud se jedná o odpad) lze na povrchu terénu využívat, pokud jsou splněny ukazatele a jejich limity stanovené v příloze 10 vyhlášky,
  • neupravené SDO se smí využívat při uzavírání skládek k vytváření uzavírací vrstvy.

Otázkou tedy zůstává, se SDO bude"využívat na povrchu terénu" anebo se bude skládkovat. Podle mého názoru, pokud má skládka v souhlasu anebo v PŘ schválené stavební odpady, tak je může ke SKLÁDKOVANÍ přijímat bez jakýchkoliv obav. Pokud je schválené nemá a přijímala je v minulosti jen jako TZS-technologické zabezpečení skládky (stabilita tělesa, zhutnění a překryv lehkých odpadů či TKO), bude zřejmě správní orgán toho názoru, že je v tomto případě SDO "využíváno na povrchu terénu", i když je to v/na tělese skládky. A z toho vznikne spor, zda to tak je či nikoliv, jehož konec dneska nikdo neví. Důležité je, jak to bude mít skládka vše popsané v provozním řádu.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Autor: Ing. Eva Směšná

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.