Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový metodický pokyn k evidenci a ohlašování odpadů obcí

MŽP vydalo v červnu nový metodický návod k zajištění jednotného plnění evidenčních a ohlašovacích
povinností obcí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

09. červenec 2018

Účelem metodického návodu je dosáhnout správné evidence odpadů v obcích podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Obsah:

  • Zařazení odpadu
  • Evidence
  • Roční hlášení
  • Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů
  • Školy – „Školní sběr
  • Zařízení ke sběru odpadů - „Sběrny odpadů"
  • Sběrné dvory

Platnost a účinnost: Tento metodický návod ruší dosavadní návod 1721/ENV/14 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 12. června 2018.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP, MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.