Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Energetický audit - konečně nová vyhláška

Po více než roce od novely zákona č. 406/2000 Sb. vyšla nová prováděcí vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu. Upřesňuje mimo jiné i koho se povinnost zpracovat EA týká.

03. duben 2021

Energetický audit

Pro energetické hospodářství s nadlimitní roční spotřebu energie je stanovena povinnost zpracovat energetický audit.

Předpisy: § 9 zákona č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 140/2021 Sb.

(1) Podnikatel, který sám nebo s podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 % (dále jen "velký podnikatel", podrobněji § 3 vyhl. 140/2021 Sb.),

  • zaměstnává 250 a více osob nebo
  • vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč,

je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky.

(2) Podnikatel, který nemá výše uvedenou povinnost zajistit provedení energetického auditu, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

Povinnost zajistit provedení energetického auditu se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií), jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.

Energetický audit provedený podle druhého odstavce (firmy s nakládáním s energií nad 5000 MWh, tj. mimo "velké" firmy) platí 10 let nebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu. Před uplynutím platnosti energetického auditu posoudí dotčená osoba data o nakládání/spotřebě energií za 2 roky předcházející ukončení platnosti energetického auditu.

Stanovení údajů rozhodných pro energetický audit (§ 3 vyhlášky)

Roční obrat:

Jde-li o podnikatele na jehož základním kapitálu nebo hlasovacích právech nemá podíl jiný podnikatel, se údaje rozhodné pro povinný energetický audit stanovují výhradně na základě jeho účetní závěrky.

Jde-li o podnikatele, na jehož základním kapitálu nebo hlasovacích právech má podíl jiný podnikatel nebo podnikatelé, se k údajům za tohoto podnikatele přičtou údaje o každém jiném podnikateli, který se přímo nebo s jedním nebo více jinými podnikateli podílí

  1. 25 % až 50 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech tohoto podnikatele, a to úměrně procentuálnímu podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech; v případě tohoto podnikatele, na jehož základním kapitálu ve formě akcií dvou nebo více akciových společností se podílí více jiných podnikatelů, se uplatní vyšší z těchto procentuálních podílů,
  2. na více než 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích právech tohoto podnikatele, a to v plné výši.

Přičítání údajů se provádí pouze v případě, že se jedná o podnikatele provozujícího svou činnost na území ČR.

Počet zaměstnanců:

Počet zaměstnanců podnikatele se stanoví jako počet zaměstnanců, které podnikatel zaměstnával v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu v průběhu celého posuzovaného účetního období. Práce zaměstnanců, kteří pracovali v období podle věty první pouze po určitou dobu nebo po kratší pracovní dobu bez ohledu na dobu jejího trvání, se stanoví jako zlomkové roční hodnoty. Zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou a zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou se do počtu zaměstnanců nezahrnují.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.