Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 05

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
5ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01Odpady ze zpracování ropy
05 01 02*Kaly z odsolovacích zařízení
05 01 03*Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04*Kyselé alkylové kaly
05 01 05*Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07*Kyselé dehty
05 01 08*Jiné dehty
05 01 09*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 10Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
05 01 11*Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
05 01 12*Ropa obsahující kyseliny
05 01 13Kaly z napájecí vody pro kotle
05 01 14Odpad z chladicích kolon
05 01 15*Upotřebené filtrační hlinky
05 01 16Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
05 01 17Asfalt
05 01 99Odpady jinak blíže neurčené
05 06Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01*Kyselé dehty
05 06 03*Jiné dehty
05 06 04Odpad z chladicích kolon
05 06 99Odpady jinak blíže neurčené
05 07Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01*Odpady obsahující rtuť
05 07 02Odpady obsahující síru
05 07 99Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.