Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nová studna po 1.1.2019? Pozor na změny!

Od 1. 1. 2019 je účinná změna vodního zákona. Ta ukládá těm, kteří mají zájem o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu s budoucím jímáním vody, povinnost žádat o souhlas vodoprávní úřad.

24. prosinec 2018

Od nového roku (1. 1. 2019) vejde v účinnost novinka v novele vodního zákona. Ta ukládá všem, zejména obcím a městům, případně jednotlivcům, kteří mají zájem o provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, povinnost žádat o souhlas vodoprávní úřad. Týká se to tedy pouze těch, kteří potřebují zjistit vydatnost potenciálního vodního zdroje, který by např. mohl zásobovat obyvatele pitnou vodou, nebo mají pozemek na úplné samotě, kde není jisté, že nějaký zdroj vody je (nebo těch vrtů, které pro budou sloužit pro využívání energetického potenciálu podzemních vod).

Pro ty, kteří plánují stavbu nové studny (tj. rovnou studna s odběrem, ne průzkumný vrt s budoucím odběrem), se vůbec nic nemění, tedy žádné navýšení administrativy. O studnu se dále bude žádat standardní cestou, tedy přes udělení povolení k její stavbě a o povolení odběru podzemní vody.

Předcházení černým studním a sousedským sporům 

Novinka v podobě udělování souhlasu k průzkumným hydrologickým vrtům se do novely vodního zákona dostala na základě podnětu ombudsmanky. Doposud se stávalo, že někteří lidé, kteří si chtěli pořídit zdroj vody, de facto obcházeli zákon a nechali si vybudovat průzkumný hydrogeologický vrt, na který se v současné době nevztahují žádné povolovací procesy, a pak takový vrt zcela nezákonně používali dál „jako studnu" a odebírali z ní bez povolení (které ani nelze k tomuto vrtu vydat) vodu.

Obešli tím mj. povolovací proces na vodní dílo, konkrétně studnu, jehož součástí je územní rozhodnutí, k němuž se mohou vyjadřovat třeba sousedé, kteří teoreticky mohou stavbou nové studny přijít o vodu ve své studni.

Studny "načerno" jsou totiž předmětem množících se sousedských sporů o vodu. Prokázat jednoznačnou vinu v následných soudních sporech je téměř nemožné a ani náhrada škody vodu do studny nevrátí. Právě pro ochranu lidí, kteří legálně provozují svou studnu, a díky nelegální aktivitě nepoctivým sousedům jim z ní začala mizet voda, byla změna  zapracována do legislativy.

Ke stavbě studny a odebírání vody z ní nyní potřebujete a nadále budete potřebovat:

 • územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla (jeho nezbytnou součástí je hydrogeologický posudek) a povolení k nakládání s vodami (povolení k odběru vod). Pro získání těchto dokumentů je potřeba podat žádost na příslušný vodoprávní úřad a doložit žádosti potřebné dokumenty.

K provedení průzkumného vrtu do 31.12.2018:

 • co se týká vrtů do 30 m hloubky, tak nebylo potřeba nic. Žádný souhlas/povolení kompetentních úřadů. Pouze firma, která vrt provádí, má zákonnou povinnost ohlásit tuto činnost obci, na jejímž územní se vrt provádí. Z takového geologického díla není možné legálně odebírat vodu (tzn. vodoprávní úřad k němu nemůže vydat povolení k nakládání s vodami, resp. k odběru podzemních vod). 
 • Aby bylo možné z průzkumného vrtu odebírat podzemní vodu, je třeba ho převést na vodní dílo, tedy na studnu. Tento proces opět vyžaduje opět vydání povolení na stavbu studny a povolení k odběru podzemní vody (tj. stejně jako v případě výstavby studny). 
 • Ohlašování vrtů ( jakýchkoliv ) hloubky nad 30 m zůstává stejné, řídí se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, §6 odst. 3, a nesouvisí s vodním zákonem (tedy ani s jeho novelou).

K provedení průzkumného vrtu od 1. 1. 2019 budete potřebovat:

 • před započetím prací na průzkumném hydrogeologickém vrtu bude muset žadatel o tento vrt (investor) požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o souhlas bude muset doložit mimo obecně závazných dokumentů i projekt geologických prací (dle zákona o geologických pracích), kde budou popsány parametry tohoto vrtu, způsob jeho provedení atd. Postup pro převedení takového vrtu na studnu se oproti současnému stavu nemění.

MŽP, upraveno ENVIGROUP

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: MŽP; Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.