Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Komunální skládky odpadů končí, co je nahradí?

04. listopad 2009

Skládku tuhého komunálního odpadu, která zabírá 16 hektarů na pozemcích Chotíkova, měst Touškov a Plzeň, provozuje od roku 2004 akciová společnost Plzeňská teplárenská (100 % akcií vlastní město Plzeň). Sváží se sem odpad z plzeňského regionu. Během dvou tří let bude zaplněná. Spalování odpadů místo skládkování je pro kraj přijatelným řešením. Zařízení by mohlo být uvedeno do provozu v roce 2015, pokud by ovšem proběhla všechna povolovací řízení úspěšně.

PRO A PROTI

"Plzeňský kraj tento záměr podporuje, neboť je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Plzeňského kraje," sdělila Jana Filípková z odboru mediální komunikace kraje. "Je třeba snížit objem odpadů na skládkách, varianta výstavby zařízení na energetické využívání odpadů je pravděpodobně nejen ekonomicky nejvýhodnějším způsobem, jak dosáhnout požadovaných cílů."

"Spalovna představuje využití už využívaného a svým způsobem zatíženého území," konstatoval člen představenstva Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela na jedné z diskusí v Chotíkově. V této obci to totiž vzali zgruntu a referendu předcházela řada jednání a vysvětlování. Na internetových stránkách obce jsou záměru se spalovnou věnovány zvláštní kapitoly. Před referendem, které se konalo 4. září, tam byla zveřejněna i dohoda obce s Plzeňskou teplárenskou, která přesně specifikovala finanční benefity, plynoucí ze souhlasu obce se stavbou. Samozřejmě že o peníze jít v takovém případě musí, vždyť i když jsou zařízení typu moderní spalovny odpadů postavena a provozována co nejšetrněji k životnímu prostředí, k zatížení obce přece jen dojde, například zvýšenou dopravou.

Závazek obce spočívá v tom, že nebude investorovi bránit v celém procesu, a že na tuto stavbu poskytne své pozemky. Tato dohoda byla podmíněna právě místním referendem a jeho výsledkem. Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov, jež se o vypsání referenda zasadilo, dohodu kritizuje, stejně jako krajská organizace Strany zelených. Chybějí v ní prý například sankce. Starosta Chotíkova Vítězslav Blažek ovšem tvrdí, že je to dohoda o spolupráci a všechny další, které budou teprve uzavírány, už budou klasické obchodní, kde se sankce budou samozřejmě uplatňovat.

ALTERNATIVY?

V rámci studie proveditelnosti byly posouzeny tři technické varianty zařízení na termické využití komunálního odpadu, a to konvenční spalování, pyrolýzní zplyňování a plazmové zplyňování. Podle Tomáše Drápely se studie zabývala také porovnáním termického spalování a tzv. MBÚ, což je mechanicko-biologická úprava odpadu, jejímž produktem je palivo. Teprve v této úpravě putuje do elektráren a tepláren ke spalování. Ze studie vyplynulo, že MBÚ je pro potřeby Plzeňska nevhodná, projektová dokumentace bude proto zpracována na klasickou roštovou spalovnu. "Je to odzkoušená technologie, používaná ve Švýcarsku (30 spaloven), v Německu, Rakousku a ve Francii. Experimentů s likvidací komunálního odpadu už v EU vyzkoušeli díky ekologickým požadavkům mnoho, všichni se nyní vracejí k energetickému využití. Tato zařízení mají mnohonásobně tvrdší emisní limity než klasické uhelné a jiné elektrárny," tvrdí Drápela.

Plzeňská teplárenská garantuje obcím splnění veškerých zákonných ekologických a emisních limitů. Studie proveditelnosti doporučila roštovou spalovnu s roční kapacitou 60 000 až 100 000 tun odpadu za 2,5 miliardy korun. Dalším krokem po zpracování projektu je proces posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Pokud by spolupráce Dobrovolného svazku obcí Plzeň, Chotíkov a město Touškov s Plzeňskou teplárenskou nepokračovala, skládka by byla uzavřena a spalovna by z nějakých důvodů nemohla být postavena, přišel by například Chotíkov minimálně o polovinu svého rozpočtu na straně příjmů, které nyní plynou především z poplatku za skládkování.

Odpůrci spalovny soudí, že obec už by se bez těchto peněz obešla a že by se jí ulevilo - nechť se odpady zase zpracovávají někde jinde. Vždyť již má kanalizaci, vodovod, plynofikaci a leccos dalšího, mohlo by to stačit, uvedla v Českém rozhlase členka Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov Kateřina Stašková.

Investor má vytipované i další lokality, kde by bylo možno zařízení postavit. Například přímo v městě Plzni. Lokalita skládky odpadů Chotíkov byla zvolena jako první alternativa právě pro to, že zde existuje kontinuita nakládání s odpady a že s dotčenými obcemi trvale spolupracuje Plzeňská teplárenská.

MILIONY I TISÍCE

Investor se zavázal poskytovat obci (rovněž se to týká města Touškov, kde zatím proti stavbě nebyl žádný významný odpor) jak jednorázové, tak opakované finanční náhrady a příspěvky. Například na investice dostane Chotíkov téměř 60 milionů korun, ovšem až po vydání pravomocného stavebního povolení. Předtím mu poplynou jen menší částky, ale zatím je stále v chodu skládka, která obci přináší slušné příjmy. Od roku 2010 má například dostávat 700 tisíc korun ročně na pořádání kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí. "Peníze půjdou do infrastruktury, do základní a mateřské školy, svozu odpadu pro obyvatele zdarma a dalších věcí," uvedl starosta Chotíkova Vítězslav Blažek.

Jistě není vše bezproblémové a nebude tomu ani v budoucnu. Chotíkovské referendum však bylo pro tento záměr opravdu důležité. Vždyť není daleko doba, kdy se skládkovat nebude smět vůbec - jak to je například ve Švýcarsku už od roku 2000 a polovina komunálních odpadů se tam spaluje, tj. termicky využívá. Vzniklé teplo je cenným obchodním artiklem.

V této souvislosti je však také zřejmé, že zařízení musí splňovat nejen ekologické, ale též ekonomické předpoklady. Zřejmě by to nebylo možné bez příspěvku z některého z dotačních programů. To zatím pravidla neumožňovala, protože spalovny odpadu byly pokládány za neekologické zařízení, ale zdá se, že cesta už tak úplně zarubaná není.

AUTOR: MILENA GEUSSOVÁ


Výsledky místního referenda v Chotíkově

Znění otázky: Souhlasíte s výstavbou zařízení na termické zpracování komunálního odpadu na území skládky tuhého komunálního odpadu v katastrálním území obce Chotíkov?

Celkový počet oprávněných voličů: 788

Celkový počet platných hlasů: 603

Celkový počet neplatných hlasů: 1

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé odpovědi: Ano - 312, Ne - 291

ZDROJ: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.