Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Našli jste na svém pozemku starou černou skládku pneumatik? Máte problém!

Jak postupovat, když na svém vlastním pozemku naleznete v zemi uložený větší počet pneumatik, o kterých jste dosud nevěděli?

07. září 2019

Určitě se vám již stalo, že jste ve volné přírodě narazili na odhozené staré pneumatiky. Jak ale postupovat, když na svém vlastním pozemku naleznete v zemi uložený větší počet pneumatik, o kterých jste dosud nevěděli?

S uvedeným dotazem jsme se obrátili na Ministerstvo životního prostředí ČR a na kolektivní systém pro zpětný odběr pneumatik ELTMA, jejichž odpovědi přinášíme.

MŽP ČR:

Pokud občan či nějaká firma najde na svém pozemku větší počet, např. řádově stovky pneumatik, zcela bezpochyby se již jedná o významnou černou skládku. Ze strany vlastníka pozemku by tedy mělo být postupováno jako v každém jiném případě zjištění nelegální skládky, tzn., měla by být kontaktována ČIŽP nebo Policie ČR.

S pomocí těchto institucí by mělo dojít k pokusu identifikace osoby, která na pozemek pneumatiky navezla, ta by měla pak fyzicky, případně finančně, zajistit jejich odvoz. Zjištění původce odpadu však bývá v těchto případech většinou problematické.

Odpadní pneumatiky z černých skládek nicméně nelze odevzdávat v režimu zpětného odběru, natož v takto enormním množství. Tyto pneumatiky totiž jsou již formálně odpadem, přičemž režim zpětného odběru je primárně určen uživatelům pneumatik, a má sloužit pro pneumatiky, které se odpadem ještě nestaly.

S pneumatikami z černých skládek by tedy mělo být nakládáno v odpadovém režimu, tzn., měly by být předány oprávněné osobě – do zařízení, které má příslušné povolení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pneumatiky z černých skládek bývají navíc často znečištěny – zeminou nebo organickými materiály, a nakládání s nimi je proto pochopitelně finančně náročnější než u pneumatik neznečištěných. Není zde tedy ani na místě, aby náklady za nelegální jednání určitého původce odpadů musel nést výrobce pneumatik v rámci principu rozšířené odpovědnosti výrobce.

ELTMA:

Eltma je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik a svojí činnost vykonává v rámci uděleného oprávnění pro provozování kolektivního systému dle § 38c zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

Jádro činností Eltmy spočívá tudíž v zabezpečení zpětného odběru pneumatik od jejich konečných uživatelů prostřednictvím míst zpětného odběru a garance jejich následného řádného zpracování pomocí smluvních partnerů. Pneumatiky, jež jsou takto zpětně odebírány, nejsou odpadem a na nakládání s nimi se nevztahují požadavky dle zákona o odpadech.

V uvedeném případě se jedná o nelegálně uložené odpadní pneumatiky, jejichž odvoz a následné zpracování či odstranění je potřebné zabezpečit. Eltma samotná nedisponuje oprávněním k nakládání s odpadem, na základě kterého by mohla předmětné odpadní pneumatiky odvážet a následně zpracovat, respektive odstranit v souladu se zákonem o odpadech.

Stejně tak nejsou místa zpětného odběru, zpravidla provozovny pneuservisu nebo prodejny, vybaveny tímto oprávněním a nejsou místem pro ukládání odpadu. Doporučujeme kontaktovat některou z odpadových společností působících v České republice, které mají oprávnění tuto situaci řešit a takové služby v rámci svého portfolia nabízí.

Závěr

Z výše uvedených odpovědí tedy vyplývá, že pokud se nenajde osoba, která se třeba před několika desítkami let zbavila většího množství pneumatik, dle tehdejších tradic „načerno", nese za likvidaci odpovědnost vlastník pozemku. A pokud se jedná o větší množství, nebude to finančně jednoduchá záležitost.

Není se čemu divit, když z médií občas slyšíme, že nějakou nešťastnou náhodou vzplanula černá skládka tu či tam, nebo že se objevila nová černá skládka starých, kdesi vyhrabaných pneumatik.

Zdroj: Petr Jarolímek, www.prumyslovaekologie.cz

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podrobný kurz na téma odpady od tvůrců legislativy z MŽP: Maximální minimum pro původce odpadů

    Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
  • ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

    Přehled předpisů a jejich změny. Metodické pokyny MŽP. Přehled povinností a změn. Klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat. Označování nebezpečných odpadů+ILNO. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů SEPNO. Plnění evidenčních povinností. PoužíváníIČZ, IČP, ISOH, RZP. Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP, Registr dopravců. Nakládání se sedimenty a kaly. Využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů. Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků. Chystané změny legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
Autor: Petr Jarolímek, www.prumyslovaekologie.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.