Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny v ohlašování přes ISPOP za rok 2017 v roce 2018?

Změny v ohlašování údajů přes portál ISPOP, které nastanou od 1. 1. 2018.

20. listopad 2017

Změny v ohlašování odpadů, které nastanou od 1. 1. 2018

V ohlašovacích formulářích (týká se zejména tzv. „produkčních" hlášení F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_PROD_AV a ročních zpráv F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_BAT a F_ODPRZ_PNEU) i v kontrolách na serveru ISPOP budou nově implementovány přísnější kontroly na správnost údajů uváděných u provozoven.

Kontroly se týkají provozoven oprávněných osob (odpadových zařízení) podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1, kterým bylo přiděleno krajským úřadem Identifikační číslo zařízení (IČZ) a jsou zveřejněny v tzv. Registru zařízení.

Při ohlašování budou nově údaje o provozovně oprávněné osoby kontrolovány proti údajům v Registru zařízení, a pokud údaje v hlášení nebudou odpovídat informacím v Registru zařízení, může mít ohlašovatel problémy s podáním takového hlášení, případně mu nebude umožněno hlášení do systému ISPOP odeslat („Validační chyba zabraňující podání hlášení").

Odpady - ohlášení provozů zařízení na použití kalů

Provozovatelé zařízení na použití upravených kalů mají povinnost ohlásit provoz zařízení podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. do 30. 11. 2017 (§ 11 odst. 5 vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě). Od 13.10.2017 došlo k nasazení nové verze formuláře F_ODP_ZARIZENI, který slouží k ohlášení přílohy č. 22, a na kterém je již možné ohlásit provoz zařízení na použití upravených kalů za účelem získání IČZ (identifikačního čísla zařízení) od příslušného krajského úřadu.

Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.

Modul SEPNO umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou.

Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Zákon o odpadech nestanovuje příjemcům nebezpečných odpadů povinnost ohlásit během 3 dnů od zahájení provozu elektronického systému přepravy realizované v době od 1. ledna 2017 do zahájení jeho plného provozu. Systém nebude takové zpětné ohlášení přeprav uskutečněných v roce 2017 ani umožňovat.

Okamžik spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů dojde podle MŽP 1. ledna 2018.

Ovzduší - souhrnná provozní evidence

Ve formuláři Ohlášení souhrnné provozní evidence dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude nutno uvést označení přemístitelného zdroje.

ISPOP stanovuje pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.).

Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy). V položkách 2 a 4 v bodě 1.3 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. použije provozovatel v souladu s kódy uvedenými ve Věstníku MŽP příslušné označení zdroje.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.