Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový zákon o biocidech vyšel ve Sbírce

Zákon 324/2016 Sb. aktualizuje dosavadní úpravu podle současných předpisů Evropské unie a počítá se sankcemi. Sankce zákon zavádí nejen pro výrobce a prodejce biocidů, ale i pro jejich uživatele!

03. říjen 2016

Biocidní přípravky jsou chemické směsi určené k hubení, omezení růstu nebo odpuzování škodlivých organismů za účelem ochrany zdraví člověka.

Pro zajištění ochrany zdraví člověka, zvířat a ochrany životního prostředí je dodávání a používání těchto výrobků regulováno evropskou legislativou - nařízením EU a nově také českým zákonem o biocidech:

 • Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie, a to pomocí působení účinných látek obsažených v biocidních přípravcích. Cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.
 • Zákon č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
  Částka: 126/2016 Sb.
  Rozeslána dne: 3. října 2016
  Datum účinnosti od: 18. října 2016
  Předpis mění: 634/2004 Sb.; 350/2011 Sb.; 120/2002 Sb.; 186/2004 Sb.; 125/2005 Sb.; 297/2008 Sb.; 375/2011 Sb.; 18/2012 Sb.
  Předpis ruší: 136/2010 Sb.; 342/2011 Sb.; 304/2002 Sb.; 305/2002 Sb.; 382/2007 Sb.; 343/2011 Sb.; 313/2012 Sb.; 91/2013 Sb.
  Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 589/0

Nový zákon aktualizuje dosavadní úpravu podle současných předpisů Evropské unie a počítá se sankcemi. Právní úprava stanovuje především postavení orgánů státní správy, působnost správních orgánů při výkonu státní správy a sankce za porušení povinností stanovených nařízením o biocidech.

Zákon mimo jiné počítá s novým opatřením, které znemožňuje schválení takových účinných látek, které jsou považovány za nebezpečné podle unijního nařízení.

Sankce zákon zavádí nejen pro výrobce biocidů, ale i pro jejich uživatele. Za použití nepovolených biocidů (ten, použije biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech nebo nebyl oznámen) nebo za nesprávné užití (v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo příbalovém letáku nebo nerespektuje výstražné symboly, standardní věty označující specifickou rizikovost, nebo standardní pokyny pro bezpečné zacházení) biocidních přípravků bude hrozit pokuta až 50.000 korun. Výrobcům a obchodníkům s biocidními přípravky za porušení zákona hrozí až pětimilionová sankce.

Zákon je účinný od 18. října 2016!

Podrobné informace k problematice biocidů (a detergentů) se dozvíte na semináři Biocidy a detergenty v praxi – povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh.

Podrobné legislativní požadavky vztahující se na uživatele, distributory, dovozce, výrobce se dozvíte na semináři

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.