Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový dotační program

20. duben 2009

Zdroj: www.ihned.cz


V rámci programu je možné podpořit pouze žádosti na projekty, jejichž realizace byla dokončena až po 7. dubnu 2009. Rozhodující bude datum kolaudace, datum podání oznámení o užívání stavby nebo datum vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou. V případě více dodavatelů v rámci projektu je rozhodující datum převzetí poslední části projektu, která je nutná pro splnění podmínek programu v dané oblasti podpory.

Žadatelům o dotace a firmám, které se chtějí do programu zapojit, je k dispozici webová stránka www.zelenausporam.cz.

Program je členěn do následujících oblastí podpory:

  • Úspora energie na vytápění, komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu, kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).
  • Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.
  • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb, instalace solárních termických kolektorů.
  • Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Ve všech oblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie. Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení i poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.

Seznam výrobků a technologií obsahuje materiály, výrobky a technologie splňující legislativní požadavky a technické parametry uvedené v podmínkách programu a zajišťující jejich ekologickou šetrnost i ekologický přínos. Zapisují se do něj: identifikační údaje o výrobci/dodavateli/certifikačním orgánu a technické parametry výrobku/technologie.

Do seznamu odborných dodavatelů zapisuje Státní fond životního prostředí dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci programu podporované. Do seznamu se zapisují: identifikační údaje o dodavateli, seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, a ostatní informace související s vedením v seznamu.

AUTOR: -jik-

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.