Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Bezplatné odevzdání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Halonová banka pro sběr a využívání odpadů vzniklých z výrobků na konci životnosti používaných v požární ochraně, zejména pak z hasicích přístrojů s halony.

16. srpen 2019

Společnost EAF protect s.r.o. se sídlem v Chebu provozuje tzv. Halonovou banku pro sběr a využívání odpadů vzniklých z výrobků na konci životnosti používaných v požární ochraně, zejména pak z hasicích přístrojů s halony.

Společnost mimo jiné realizuje projekt Zajištění odborného sběru regulovaných látek v zařízeních na konci životnosti používaných v požární ochraně s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR.

V rámci dotačního projektu nabízíme možnost bezplatného odběru zařízení na konci životnosti. Nejčastěji se jedná o vyřazené hasicí přístroje obsahující regulované látky, většinou halony, uvedené v tabulce níže.

Po obdržení vyřazeného zařízení vystaví společnost EAF protect s.r.o. potvrzení o převzetí nebezpečného odpadu (kód 16 05 04).

Zařízení na konci životnosti je možné zasílat na adresu EAF protect s.r.o., Podnikatelská 160/4, 350 02 Cheb.

V případě dotazů lze kontaktovat manažera projektu - Ing. Milan Skybík, skybik@eaf.cz, telefon 725 864 135.

Druhy regulovaných látek podle Přílohy 1 Nařízení EP č. 1005/2009:

NázevChemický vzorec
HALON 1211CF2BrCl
HALON 1301CF3Br
HALON 2402C2F4Br2
TetrachlormethanCCl4
BromdifuormethanCHF2Br
Halotron I - HCFC 123C2HF3Cl2
BromchlormethanCH2BrCl
BromethanC2H5Br

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

 • Podrobný kurz na téma odpady od tvůrců legislativy z MŽP: Maximální minimum pro původce odpadů

  Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.