Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vláda schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh se dotýká i práce s chemickými látkami a směsmi.

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Hlavním důvodem k předložení návrhu je potřeba adaptace unijních nařízení. Novela ale obsahuje i řadu dalších úprav, například upřesňuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi.

09. červenec 2019

Obsah návrhu:

V oblasti ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou, místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Část relevatní pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je uvedena v § 44a a 44b - viz níže soubor ke stažení.

Náhradní nádoby - již se neřeší

Ve verzi schválené vládou je již vypuštěna navrhovaná úprava v oblasti náhradních obalů (původní návrh: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smí při odebrání chemických látek a směsí z originálního balení použít pouze obal, který splňuje požadavky stanovené v čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008.Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby náhradní obal byl řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně, a aby osoba nakládající s látkou nebo směsí v náhradním obalu, měla dostatek informací o její nebezpečnosti a zároveň nezbytné informace k ochraně zdraví nebo životního prostředí. Při plnění této povinnosti může osoba provádějící odebrání z originálního obalu použít informace uvedené na originálním obalu. Tato povinnost se vztahuje na všechny náhradní obaly, jejichž obsah není okamžitě po vydání spotřebován ve výrobním procesu.).

Písemná pravidla

I na dále je navrhováno jejich zrušení.

Legislativní proces můžete sledovat na webu PSP: Sněmovní tisk 530 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

    Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.