Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Teplo z biomasy příští rok zlevní

11. září 2012

Už příští rok by se mělo mnoha obcím ulevit. Jejich investice do kotelen nabiomasu jim totiž namísto levné a zelené energie přinesly často jedny znejvyšších cen tepla v Česku. To by se ale mělo díky nové státní podpořezměnit.

Stát bude od ledna nově výrobu tepla z biomasy dotovat 50korunami za gigajoul. "Bereme to jako jistou kompenzaci za zdražení paliva,"říká ředitelka Žlutické teplárny Pavlína Voláková.

Za deset let, kdy jipostavili, se ceny biomasy pro teplárnu ve Žluticích prakticky ztrojnásobily. Ive Vimperku vzrostly minimálně o polovinu. A o desítky korun na gigajoulvzrostly například i ceny v Třebíči. Zatímco průměrná cena tepla v Českérepublice činí průměrně okolo 560 korun za gigajoul, ve Žluticích lidé platí 606korun a ve Vimperku například až 692 korun za gigajoul.

A většina z nichse shoduje i na důvodu. "Může za to hlavně přehnaná podpora výroby elektřiny,"říká Voláková. Stát ve snaze dosáhnout v oblasti obnovitelných zdrojů conejsnadněji cílů daných Evropskou unií, které původně počítaly jen se zelenouelektřinou a ne teplem, totiž zavedl štědrou podporu právě pro výrobu elektřiny.A velké energetické firmy jako například polostátní společnost ČEZ či Plzeňskáteplárenská začaly biomasu, například dřevní štěpku, přimíchávat ke hnědémuuhlí. .

Díky obrovskému nárůstu poptávky vyletěly ceny biomasy nahoru,místy se dokonce musely obce potýkat s jejím nedostatkem. Jen skupina ČEZ podlesvého mluvčího Martina Schreiera spálí každý rok okolo 400 tisíc tun biomasy. Taje přitom většinou lokální zdroj. To ale velkým elektrárnám nestačí a napříkladPlzeňská teplárenská sváží štěpku až z Vimperska či Českobudějovicka.

Spoluspalování má i další nevýhody.

"Je to především obrovsképlýtvání," řekl dlouhodobý kritik a poslanec za Věci veřejné Josef Novotný. Tenbyl zároveň starostou Bystřice nad Pernštejnem, která sama malý zdroj na biomasupostavila.

Staré uhelné elektrárny totiž trpí velkým neduhem, kterým jenízká účinnost. Ta u nich často nedosahuje ani 30 procent. Moderní malékogenerační zdroje, které vyrábí elektřinu i teplo, přitom biomasu spalujímnohem efektivněji. Třebíčská teplárna dokonce až okolo 95procent.

Situace se ale může od příštího roku začít na poli podporybiomasy zlepšovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž spolu s Energetickýmregulačním úřadem plánuje přesun podpory od elektřiny co nejvíce směrem k teplu.

A jak tvrdí experti, úspory můžou být zásadní. "Při přesměrování podporyz elektřiny do tepla můžou zákazníci na podpoře ušetřit až miliardu korunročně," říká například předseda sdružení CZ Biom Jan Habart.

A stejnýmsměrem se chce vydat i ministerstvo průmyslu. "Prvním krokem je přepracovánívyhlášky na výpočet rozdělení podpory," říká náměstek ministra Pavel Šolc.

Ten je nyní nastavený tak, že si elektrárna může určit, na co biomasaopravdu "jde". Tedy když vyrábí elektřinu a teplo souběžně, díky současnévyhlášce může vyrábět méně dotované teplo z uhlí a na více dotovanou elektřinuzase využívat biomasu. Podíl elektřiny z biomasy a tedy i výše dotací se takmohou lišit až o desítky procent.

"Nový systém bude spravedlivější,"říká Šolc s tím, že nová verze vyhlášky je již na světě.

"Toto nastavenídávalo smysl v době svého vzniku, tedy někdy okolo roku 2006. Česká republikamusela rychle naplnit podíly obnovitelných zdrojů stanovené Evropskou unií aspoluspalování je nejrychlejší možnost s nejmenšími potřebnými investicemi,"říká Tomáš Voříšek z konzultantské společnosti Seven. Trh s obnovitelnými zdrojise podle něj ale od té doby vyvinul a změna je na místě.

Teplo z biomasy

  • 50 KORUN ZA GIGAJOUL bude od 1. ledna 2013 nová dotace na provozní podporuvýroby tepla z biomasy.
  • až 1 MILIARDA KORUN se dá podle odborníků ušetřit každý rok, pokud sepodpora biomasy přesune více z výroby elektřiny do výroby tepla.
  • 560 KORUN ZA GIGAJOUL je letos průměrná cena tepla v České republice. Utepla z biomasy se přitom nejčastěji pohybuje mezi 600 a 700 korunami.

KONEC PLÝTVÁNÍ
Stát chce dotacemi podpořit výrobu tepla zbiomasy. Ta by se tak měla začít méně spalovat v elektrárnách, kde nemá výrobaenergie z ní zdaleka takovou účinnost jako v teplárnách. A obce, jako jsouŽlutice (na snímku), kde biomasu na vytápění používají, ušetří.

AUTOR: Petr Lukáč

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.