Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nová verze portálu ECHA pro oznámení toxikologickým střediskům

ECHA spustila novou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům. Při podání online lze vytvořit dokumentaci a přejít na stránku podání bez exportu. Vylepšení je i v oddílech pro oznámení složek a informace o výrobku.

06. září 2019

2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům s řadou vylepšených nástrojů pro přípravu a podání dokumentace. Novinkou je funkce „podání online“, kdy uživatel může vytvořit dokumentaci a přejít přímo na stránku podání bez předcházejícího exportu. Další vylepšení jsou v oddílech pro oznámení složek obsažených ve směsi a informace o výrobku. (zveřejněno ECHA 22.7.2019)

K dispozici jsou nové funkce pro příjem dat, kdy určené subjekty členských států mohou zahájit proces s použitím služby eDelivery. Toto řešení jim umožní přijímat dokumentace předložené průmyslem (prostřednictvím portálu pro předkládání ECHA) bezpečným a automatizovaným způsobem. Cílem této služby je usnadnit bezpečné sdělování informací mezi Evropskou komisí, evropskými orgány a členskými státy – další informace na stránce ECHA.

V současnosti řada společností spolupracuje s ECHA na testování služby system-to-system (S2S). Tato služba umožní společnostem automaticky převádět dokumentace vytvořené ve vlastních systémech na určené subjekty pomocí portálu ECHA.

Koncem října 2019 bude k dispozici další verze portálu pro předkládání s mnoha vylepšenými vlastnostmi pro podporu aktualizací oznámení a služby S2S.

Nejnovější informace o současných funkcích portálu ECHA pro předkládání najdete v příručce pro přípravu a předkládání dokumentace.

V této souvislosti ještě upozorňujeme na zveřejnění aktualizovaných pokynů, které se týkají povinnosti předkládat určité informace o nebezpečných směsích uváděných na trh.

Další informace:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list (ČIŽP+Envigroup)

    Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Zaměření kontrol od ČIŽP. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
  • Chemické látky na pracovištích a ve skladech (Envigroup, expert BOZP/PO, KHS)

    Seminář zaměřený na problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
  • Chemické látky a ochrana zdraví (VÚBP, KHS)

    Seminář zaměřený na problematiku chemických látek ve vztahu k ochraně zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.
Autor: www.mpo.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.