Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový výklad MŽP k provozu zařízení k využití odpadu, kde odpad přestává být na výstupu odpadem

Výklad přechodných ustanovení ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu, na základě kterého přestává být na výstupu takového zařízení odpad odpadem: Nové metodické sdělení odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP k přechodným ustanovením § 153 odst. 2 a § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

25. únor 2024

Odpadová legislativa pro běžnou praxi

Seminář: Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Podle § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, smí být zařízení určená k využití nebo odstranění odpadu provozována na základě souhlasu krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., pokud provozovatel takového zařízení požádal o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. nejpozději do 30. 6. 2023. Takové zařízení smí být provozováno na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. až do dne, kdy bude o jeho žádosti o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. pravomocně rozhodnuto.

Zároveň podle § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. se souhlas s provozem zařízení na využití odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., na základě, kterého přestával být odpad na výstupu takového zařízení odpadem v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., účinným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za povolení podle § 10 odst. 1 nového zákona o odpadech.

MŽP má za to, že ustanovení § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. je třeba vykládat v kontextu přechodného ustanovení v § 153 odst. 2. V případě, že provozovatel takového zařízení požádal o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., je třeba považovat souhlas s provozem zařízení na využití odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., na základě kterého přestával být na výstupu takového zařízení odpad odpadem, za povolení podle § 10 odst. 1 zákona 2 č. 541/2020 Sb., a to v tomto případě až do doby, kdy bude o této žádosti pravomocně rozhodnuto.

Opačný výklad by vedl k situaci, kdy by zařízení provozované podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/ 2001 Sb. sice mohlo být po 31. 12. 2023 na základě přechodného ustanovení § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. provozováno, ale nemohly by z něj vystupovat výrobky, které přestávají být odpadem. Takový výklad by fakticky zakazoval provoz zařízení na využívání odpadů formou recyklace, která nemají doposud pravomocně vydáno povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., a to i v případě, že provozovatelé těchto zařízení o vydání povolení v souladu s přechodným ustanovením požádali včas v termínu dle přechodného ustanovení do 30. 6. 2023. Podle § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. by sice zařízení formálně provozovat mohla, nicméně fakticky nikoli, protože podstatou recyklace je výroba nových výrobků z odpadu. Pokud by nebylo možné považovat výstupy ze zařízení za výrobky, museli by provozovatelé těchto zařízení provozovat jen úpravu odpadu a hledat pro své výstupy v režimu odpadu nová uplatnění.

Tento výklad by tak po přechodnou dobu vedl k výraznému omezení recyklace v České republice, což je v rozporu s cílem zákona o odpadech. V § 3 odst. 3 zákon o odpadech uvádí, že výklad a použití tohoto zákona musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

S ohledem na výše uvedené je proto nezbytné při provozu zařízení na využití odpadů formou recyklace upřednostnit zájem zákonodárce na kontinuitě fungování odpadového hospodářství vyjádřený v přechodném ustanovení podle § 153 odst. 2 a umožnit zařízením, na která se vztahuje přechodné ustanovení podle § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., aby mohla být do vydání povolení podle § 21 odst. 2, jehož součástí bude povolení podle § 10 odst. 1 (za předpokladu, že bylo o vydání tohoto povolení požádáno do 30. 6. 2023), provozována v souladu se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. A to včetně toho, že výstupy ze zařízení se stanou výrobkem, který není odpadem.

Výše uvedené se nijak nedotýká odpadů, u nichž jsou podmínky ukončení odpadového režimu nastaveny přímo nařízením EU nebo prováděcí vyhláškou.

Zpracoval: Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP
Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů

Platnost a účinnost: Toto metodické sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 29. ledna 2024.

Kompletní znění metodického sdělení

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Odpadová legislativa pro běžnou praxi

  Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě.

 • Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

  ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. 

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.