Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

IČZ - sdělení MŽP v poslední chvíli

Sdělení odboru odpadů MŽP k zajištění minimálních ohlašovacích povinností povinných osob v oblasti ohlašování zařízení a přidělování identifikačních čísel zařízení (IČZ).

30. leden 2016

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydalo 28.1.2016 níže uvedené sdělení k zajištění minimálních ohlašovacích povinností povinných osob v oblasti ohlašování zařízení a přidělování identifikačních čísel zařízení, neboť v současné době je návrh novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „novela"), která provádí příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech („zákon o odpadech"), dosud v legislativním procesu.

Účelem tohoto sdělení je zajistit jednotný způsob ohlašování provozu zařízení krajským úřadům a přidělování identifikačních čísel zařízení krajskými úřady.

Stručný obsah sdělení:

1. Způsob ohlašování provozu zařízení a činnosti dopravců podle § 39 odst. 3 zákona

Povinné osoby ohlásí veškeré povinné údaje podle § 39 odst. 3 zákona po nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.

2. Zasílání informací o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních podle § 39 odst. 10 zákona

Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zašlou požadované informace o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních od 1. ledna 2016 do 1 měsíce od nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.

3. Přidělování identifikačních čísel zařízením podle § 39 odst. 12

Identifikační čísla zařízení podle § 14 odst. 2 a zařízení podle § 33b odst. 1 zákona se přidělují po nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Oznámení provozu zařízení podle § 14 odst. 2 a zařízení podle § 33b odst. 1 zákona se provede do 1 měsíce po nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Autor: MŽP, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.