Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nová odpadová legislativa se dotkla citelně i sběru pneumatik

Sběr starých pneumatik zajišťuje v ČR krom individuálního plnění dovozců a výrobců také kolektivní systém Eltma. Sběr této odpadové komodity nástupem platnosti nové legislativy dostál řadu změn.

04. říjen 2021

Nový zákon by měl zvýšit komfort uživatele při zpětném odběru

ZVUŽ přináší mnohé změny a obecně lze očekávat spravedlivější rozdělení již tak nákladné činnosti mezi všechny, kdo uvádí pneumatiky na trh v ČR. Cílem je dosáhnou co největšího komfortu pro konečného uživatele při zpětném odběru použitých pneumatik, a hlavně ochrana životního prostředí.

Významně se mění pokrytí místy zpětného odběru. Dosud bylo nutné mít místa dostupná pouze dle míst prodeje pneumatik. Od roku 2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce či dovozce plnící buď individuálně nebo kolektivně musí mít jedno místo zpětného odběru v každé obci s rozšířenou působností a městském obvodě statutárních měst.

Je dále povinnost zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Náš kolektivní systém má ve svém portfoliu více než 3500 sběrných míst a stále tento počet navyšuje. Již v minulosti avizoval, že chce být dostupný pro celou Českou republiku, a tak i koncipoval výběr logistických partnerů. Je jasné, že pro některé subjekty nová povinnost může znamenat obrovský problém, zejména pokud provozovali jediné místo zpětného odběru nebo žádné.

Sběrná místa musí mít nově smlouvu

Změnou je také to, že od Nového roku je třeba mít písemnou smlouvu o zpětném odběru s každým místem tak, aby bylo zřejmé, že místo se zpětným odběrem souhlasí a jak bude zpětný odběr přesně probíhat. Již se tedy nemůže stát, že si povinná osoba stanoví své zákazníky jako místa zpětného odběru, ale oni o tom nemají žádnou informaci a koneční uživatelé se přes informace na webu služby také nedovolají.

Místa zpětného odběru budou mít jasný písemný doklad, ve kterém se stanoví například frekvenci svozů, způsob objednávání, ale také bude vyrozuměno s povinnostmi z takového vztahu vyplývajícími. Kolektivní systém již od začátku své existence uzavírá výhradně písemné smlouvy se všemi subjekty. Účastníci a sběrná místa si mohou snadno vše najít v informačním systému, včetně evidence pneumatik.

Evidence pneumatik také doznala změn

V rámci ZVUŽ byly definovány skupiny výrobků, po kterých je nutné vést evidenci nejen pneumatik uvedených na trh, ale i pneumatik vysbíraných a zpracovaných. Evidenci pneumatik uvedených na trh vede povinná osoba nejen v kilogramech, ale i v kusech, a to právě po produktových skupinách.

Dále je třeba evidovat i tok těchto pneumatik. Tedy vést si evidenci o osobách, které pneumatiky po ukončení životnosti vysbíraly a zpracovaly. Místem zpracování se myslí místo, kde došlo k jejich konečnému zpracování, tedy ne místa vážení či přepravy. Mění se také způsob výpočtu povinné sběrné kvóty.

Nově je nutno počítat průměrem za tři roky. V roce 2021 se přitom zvedá hranice minimální sběrné kvóty na 70 %, v roce 2022 na 80 %. Kolektivní systém hranici 70 % překonal již v roce vzniku (2016) a v roce 2019 přesáhl 96 %.

Důraz na finanční stabilitu

ZVUŽ přináší některé nové požadavky na finanční stabilitu systému. Novou povinností pro individuálně plnící výrobce je složení kauce ve výši 20 % ročních nákladů. Kauce musí být držena na vázaném účtu a musí být složena již před uvedením výrobku na trh. I kolektivní systém musí vytvořit rezervu ve výši 50 % nákladů, a to do 5 let. Pro individuální plnění je důležité uvést, že sdílená forma výkonu plnění povinností výrobců nebo i jen jejich koordinace ze strany třetí osoby nebo jedním ze zapojených výrobců není povolena. Jednalo by se o neoprávněné provozování kolektivního systému s rizikem sankce dle zákona.

Upozornění pro prodejce pneumatik

Prodejci pneumatik, kteří nakupují od dovozce, který není registrovaný v seznamu povinných osob vedeného na MŽP, tzn. neplní si povinnosti vyplývající ze zákona, přebírají plnění těchto povinností na sebe a vystavují se tak dobrovolně riziku postihu.

Nadále platí principy zpětného odběru – ZVUŽ je pouze shrnuje. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb nebo značky a typu pneumatik. Nesmí se na něj vázat žádné další poplatky.

EU nestanovuje jednotné cíle v oblasti pneumatik – toto je otázka legislativy každého státu.

Společnost ELTMA je členem ELT fóra při organizaci ETRMA, tudíž má přehled o plnění povinností výrobců a dovozců pneumatik v EU. V podstatě existují tři způsoby, jakým je zpětný odběr v EU řešen – tzv. rozšířenou odpovědností výrobců (jako u nás, nejrozšířenější způsob), volný trh a daňový systém, kdy stát vybírá poplatky a stará se i o následné činnosti.

Mezi hlavní výzvy dnešní doby patří vytváření nových kapacit pro recyklaci pneumatik. V důsledku globálních změn ve zpracování odpadu, došlo obecně k významnému omezení vývozu odpadu z EU. Ukazuje se, že se musíme více zaměřit nejen na lokální řešení, ale hlavně na globální řešení problémů s kapacitami. A to i ze širokého pohledu všech druhů odpadů, které si navzájem při zpracování konkurují. Důsledkem těchto změn je pak nárůst cen za recyklaci.

Všechny cíle odpadového hospodářství počítají s navyšováním, což ale musí být podpořeno navyšováním kapacit. Zpracování pneumatiky je velmi nákladná záležitost v důsledku negativní hodnoty použitých pneumatik a tím pádem může ovlivnit konečnou cenu pro spotřebitele. Je tedy důležité zajištění dostatečných kapacit pro využití v ČR bez dovozu odpadu ze zahraničí či naopak nutnosti vývozu našeho odpadu mimo ČR. Zpracovatelský průmysl může navíc poskytnout tolik potřebná pracovní místa. Státy mohou také podpořit vznik takových kapacit daňově případně zvýhodnit v tzv. zelených zakázkách produkty z recyklátu.

Pavel Mohrmann

Dalšní informace ke kolektivnímu systému ELTMA naleznete na https://www.eltma.cz/

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

    Nový zákon o odpadech. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Nový Katalog odpadů. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě.

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Legislativa životního prostředí v kostce

Autor: www.prumyslovaekologie.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.