Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kontrola použití chemických látek a směsí - scénáře expozice

Povinnosti následného uživatele: Když následný uživatel obdrží rozšířený bezpečnostní list, je povinen určit, zda je použití CHLS podporováno scénáři expozice nebo informacemi o bezpečném používání směsi.

01. leden 2019

Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

Specializovaný seminář: Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře a jejich využití v praxi. Bezpečnostní list podle nařízení REACH přináší nový rozsah informací o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Součástí bezpečnostních listů pro čisté látky jsou scénáře expozice, ve kterých jsou vyhodnocena rizika konkrétního použití dané látky. K expozičním scénářům se váže řada povinností, se kterými se na semináři seznámíte. Určeno zejména pro výrobce chemických směsí, následné uživatele a distributory. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

Když následní uživatelé obdrží rozšířený bezpečnostní list látky nebo směsi, jsou povinni určit, zda je jejich použití podporováno scénáři expozice (SE) nebo informacemi o bezpečném používání směsi, které jsou k bezpečnostnímu listu připojeny. Formulátoři musí zvážit také předvídatelné použití svých směsí zákazníky.

Za účelem kontroly toho, zda je jejich použití podporováno, musí následní uživatelé:

  1. shromáždit informace o tom, jak se látka používá;
  2. určit, zda skutečné použití a podmínky použití odpovídají podmínkám popsaným v obdržených scénářích expozice.

Pokud je použití podporováno, měli by následní uživatelé kontrolu zadokumentovat a v případě potřeby poskytnout zákazníkům relevantní informace o bezpečném používání. Jestliže použití podporováno není, mají následní uživatelé řadu možností:

  • zavést podmínky použití popsané ve scénáři expozice, který obdrželi,
  • informovat o svém použití dodavatele a požádat o aktualizovaný scénář expozice,
  • nahradit látku jinou látkou, pro kterou není vyžadován scénář expozice nebo pro kterou jsou k dispozici scénáře expozice zahrnující příslušné podmínky použití. Alternativně lze nahradit proces jiným procesem, jenž danou látku nevyžaduje,
  • najít si jiného dodavatele, který látku nebo směs dodává se scénářem expozice, který se na jejich použití vztahuje, nebo
  • vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti.

I zde musí následní uživatelé v případě potřeby poskytnout svým zákazníkům informace o bezpečném používání a může být nutné, aby podali hlášení agentuře ECHA.

Zpráva následného uživatele o chemické bezpečnosti

Hlášení následného uživatele

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ECHA

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.