Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak se správně ohlašují odpady při stavebních či servisních činnostech, které jsou prováděny mimo "pevnou" provozovnu?

Produkce (vznik) odpadu při stavebních či servisních činnostech, které jsou prováděny na různých místech.

30. leden 2019

Pokud stavební (či servisní) činnost, při níž vznikly odpady, probíhala na několika územích, která spadají do působnosti různých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP), pak musí ohlašovatel na základě průběžné evidence odpadů stanovit, kolik odpadů na konkrétních územích příslušných ORP vzniklo (musí tedy množství odpadů rozdělit podle místa jejich vzniku na jednotlivá území ORP), a musí podat hlášení na všechna ORP, na jejichž území činnosti probíhaly.

Pokud ohlašovatel prováděl několik staveb v rámci jednoho ORP, pak odpady z těchto staveb hlásí souhrnně za celé ORP.

Do údajů o provozovně (místě provádění stavební činnosti) je nutné vyplnit následující:

 • Číslo provozu: zapsat kód ORP, na kterém probíhala stavba a kde vznikaly odpady - např. 5105
 • Ulice: zde zapsat např. „stavební činnost na ORP 5105"
 • Název obce: zde uvést název obce/města, ve kterém sídlí úřad ORP nebo SOP (správní obvod hl. m. Prahy) - např. Liberec (pro ORP 5105)
 • ZÚJ: vybrat ZÚJ města, ve kterém sídlí ORP nebo SOP, na jehož území byla stavba prováděna (tzn. pro příkladové ORP 5105 vybrat ZÚJ Liberce)

IČP - identifikační číslo provozovny (původci):

IČP je od 1.7.2016 povinnou součástí průběžné evidence a následně ročního hlášení za 2016. Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístné číslo, které je přidělováno od 1.7.2010 živnostenským úřadem. Pokud neznáte IČP vaší provozovny, lze je snadno dohledat na www.rzp.cz.

V některých případech IČP v živnostenském registru nenajdete. Pak mohou nastat dvě možnosti:

 1. Odpad vzniká v "pevné" provozovně bez IČP: přidělíte provozovně interní (vlastní) číslo provozovny
 2. Odpad vzniká mimo samostatnou provozovnu (stavební práce, servisní činnost apod.): v případě, že se jedná o hlášení za činnost, při které vznikla produkce odpadů nebo bylo s odpady nakládáno na příslušném území obce s rozšířenou působností (ORP) nebo správního obvodu hl. m. Prahy (SOP), pak se místo IČP uvádí kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

O přidělování IČP podrobněji v článku Jak používat identifikační čísla provozoven (IČP).

IČZ - identifikační číslo zařízení, adresa zařízení (oprávněná osoba)

Na fakturách často nejsou uvedeny informace o zařízení, které odpad převzalo. Může vám pomoci vyhledání v registru zařízení, který naleznete na stránkách Informačního Systému Odpadového Hospodářství (ISOH), konkrétně Registr zařízení a spisů.

Internetová aplikace Registr zařízení poskytuje aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1. a seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e).

Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech a to s účinností od 1. ledna 2016.

ORP - obce s rozšířenou působností

Stavební, servisní a další firmy, kterým vzniká odpad při jejich činnosti mimo jejich "pevnou" provozovnu vedou evidenci a hlášení dohromady za celé území obce s rozšířenou působností (ORP).

Pod jakou ORP patří konkrétní obec snadno zjistíte na stránkách Územně identifikačního registru ČR.

Stačí zadat v položce "obec" jméno hledané obce a následně se dozvíte o obci všechny potřebné informace včetně zobrazení na mapě.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi. Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP:"nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů", "zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů", "naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu" a "skládkování a využívání na povrchu terénu".                      

  Mgr. Petra Urbanová, MŽP:"omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů", "Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)" a "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)".     

  Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup: případné řešení dalších oblastí (CHLS, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma).

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.