Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ISPOP v roce 2013

30. září 2013

Již třetí rok se v ISPOP při opakovaném ohlašování využívají už předvyplněnéformuláře. Pro povinné subjekty hlásící agendu ovzduší byla upravena možnoststažení dat z předchozích let, kdy ve formulářích zůstaly pouze tzv. stálé údajea ohlašovatel pak doplnil údaje proměnné.

Pro uživatele byla letos také připravena technická i odborná pomoc, tuzajišťovala primárně v písemné podobě aplikace EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz). OperátořiCENIA spolupracovali i s odborníky z MŽP a ČHMÚ. Za celé období od 1. 1. do 2.4. 2013 bylo přijato a vyřízeno přes čtyři tisíce písemných dotazů. Jejichzodpovězení proběhlo v 95 % v den přijetí. Využití aplikace EnviHELP se odrazilov malé chybovosti, tedy ve snížení počtu nezpracovatelných hlášení.

Obsah webových stránek ISPOP (www.ispop.cz) reflektoval průběh ohlašovacíhoobdobí a pro uživatele byl základním rozcestníkem k nalezení informací oohlašovacích povinnostech, způsobech a formě podání hlášení. Na stránkách bylyzveřejňovány aktuální informace, manuály a videoprůvodce k vyplnění formulářů,často kladené dotazy a návody na řešení technických problémů.

K podání hlášení prostřednictvím ISPOP využívali ohlašovatelé interaktivníPDF formuláře nebo také komerční software třetích stran. Pro podání hlášení oprodukci a nakládání s odpady, které tvořilo téměř 2/3 z celkového počtu všechpřijatých hlášení, využilo PDF formulář 56 procent a komerční softwary třetíchstran 44 procent ze zhruba 29 000 povinných subjektů.

Je zřejmé, že stávající model ISPOP je v současné době plně funkční aposkytuje uživatelům maximální podporu při plnění ohlašovacích povinností dleplatné legislativy.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pro každou ohlašovací povinnostnejpozději šest měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti datovéstadardy (na základě zákona č. 25/2008 Sb.). Pro ohlašování v roce 2014 bylydatové standardy vydány v průběhu léta:

28. 6. 2013 - pro průběžné evidence,

31. 7. 2013 - pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem 31. 1.2014,

15. 8. 2013 - pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod stermínem podání 15. 2. 2014.

Nejpozději 30. 9. 2013 budou vydány datové standardy pro ohlašovacípovinnosti agend ovzduší, IRZ a ročních zpráv (odpady) s termínem podání do 31.3. 2014.

Zdroj: CENIA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI DO ISPOP PODLE ZÁKONA

  • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP,
  • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovanýchskleníkových plynech
  • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma § 22, odst. 2 zákona (tzn. přílohy 1-4vyhl. č. 431/2001 Sb.)
  • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni dokolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)
  • č. 185/2001 Sb., o odpadech - vyjma přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. a přílohy č. 3 vyhlášky 170/2010Sb.

ISPOP V TOMTO OHLAŠOVACÍM OBDOBÍ

Celkový počet registrovaných subjektů (2010-2013)48 910
Počet nově registrovaných subjektů v roce 20133 279
Celkový počet přijatých dokumentů (2013)131 684
Celkem validních hlášení (2013)114 174
Chybovost (2013)7,3 %
Chybovost (2012)14 %
Počet autorizačních formulářů (2013)59 649

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.