Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Prezenčně i vysíláno i ON-LINE/OFF-LINE záznam

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM (podrobnější návod k instalaci a použití aplikace). V případě zájmu o on-line vysílání uveďte prosím při objednání kurzu do poznámky "ON-LINE".

Další možnost je i off-line videozáznam (videoukázka semináře), kurz si tedy můžete pustit kdykoliv. V případě zájmu o off-line záznam uveďte prosím při objednání kurzu do poznámky "VIDEOZÁZNAM". 

Hlavní témata:

 • Registrace látek podle REACH (kdo, kdy)
 • Povolování a omezení podle REACH
 • Bezpečnostní list (kdo, kdy a komu)
 • Internetový prodej nebezpečných látek a směsí
 • Klasifikace chemických látek a směsí (kdo, kdy)
 • Uchovávání informací
 • Označování a balení látek a směsí (základní info, podrobně na semináři Bezpečnostní list)
 • Informace k PBT/vPvB/POPs/rtuť (změny od 1.3.19)
 • Oznámení látek na ECHA (notifikace – praktická ukázka)
 • Oznamování nebezpečných směsí (ChLaP – praktická ukázka)
 • Zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky (v případě zájmu)

Určeno pro:

osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používání chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Jde o základní seminář s představením jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Seminář je určen k identifikaci povinnosti jednotlivých článků v dodavatelském řetězci i uživatelů. Podrobné informace o řešení jednotlivých povinnosti jsou představeny na dalších specializovanějších seminářích.

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdrží účastník kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Obsah kurzu

Základní principy nařízení REACH a CLP, chemický zákon 350/2012 Sb., zákon 258/2000 Sb.

 • Povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)
 • Bezpečnostní listy - základní povinnosti
 • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce
 • Označování  podle CLP - základní principy, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli
 • Zákon 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky - v případě zájmu

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: lektoři Envigroup

Termíny

Seminář: Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.