Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Rámcová osnova pravidel, bezpečnostní karty

Písemná pravidla/bezpečnostní karty (BK) pro nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

BK mají obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

03. červen 2020

Pro vybrané nebezpečné látky či směsi už od 1.5.2020 nemusí být zpracována písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (NCHLS) podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Velké množství firem ale mělo a i nadále má dobrovolně písemná pravidla (bezpečnostní karty, provozní pokyny apod.) pro všechny používané CHLS.

Řeší tak povinnost nařízení REACH, která nařizuje zajistit pracovníkům přístup k informacím z bezpečnostních listů. Zpracováním pravidel lze řešit i případy, kdy máte pouze cizojazyčné bezpečnostní listy - pro pracoviště máte česká pravidla a pro ostatní případy máte originální BL.

Pravidla/bezpečnostní karty by měly obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Rádi pro Vás bezpečnostní karty zpracujeme, prosím kontaktuje nás:

email: info@envigroup.cz
tel. +420 739 658 218, 606 638 325
Orientační cena: 220 Kč bez DPH/ks.

Aktuální informace o písemných pravidlech, ale i o dalších povinnostech v oblasti chemických látek ve vztahu k pracovišiti či BOZP se dozvíte na odborných seminářích:

Chemické látky a BOZP (pro běžné podniky, laboratoře, školy a další subjekty)

Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích

Základy chemické legislativy: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců, distributorů CHLS

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.