Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Databáze SCIP je připravena k použití - sledování škodlivých chemických látek ve výrobcích

Průmysl již může předkládat do databáze SCIP agentury ECHA informace o látkách SVHC v předmětech. Cílem je zlepšit informovanost o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích a zvýšit bezpečnost při recyklaci výrobků.

06. listopad 2020

Změny v legislativě chemických látek

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

SCIP je databáze s informacemi o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v předmětech jako takových nebo ve složených předmětech (výrobcích) zřízená ve smyslu rámcové směrnice o odpadech (2008/98/ES). Cílem databáze je zajistit, aby informace o nebezpečných chemických látkách byly dostupné po celou dobu životnosti výrobků a materiálů, a to i ve fázi odpadu. SCIP přispívá k lepšímu oběhovému hospodářství, protože zpracovatelům odpadů pomáhá zajistit, aby se tyto látky nenacházely v recyklovaných materiálech. Při výrobě předmětů je podporována náhrada nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami.

Databáze SCIP byla spuštěna a společnosti uvádějící předměty na trh EU již mohou podávat agentuře ECHA svá oznámení. Rámcová směrnice o odpadech vyžaduje předkládání požadovaných údajů od 5. ledna 2021. Spotřebitelé a subjekty zabývající se nakládáním s odpady mají k údajům přístup a mohou je využívat od února 2021.

Databáze byla vyvinuta ve spolupráci se zúčastněnými stranami a specializovanou skupinou uživatelů IT s více než 60 členy. Díky zpětné vazbě od průmyslu obsahuje SCIP mechanismy, které společnostem zjednoduší práci. Například funkce předložení system-to-system pomáhá společnostem podat oznámení automaticky. Umožní jim také spolupracovat, aby mohly oznámení předložit s odkazem na údaje, které již byly předloženy.

Na internetových stránkách ECHA jsou k dispozici podpůrné materiály a otázky a odpovědi s cílem pomoci společnostem pochopit databázi SCIP, je rovněž možné obrátit se na helpdesk ECHA.

19. listopadu 2020 se bude k databázi SCIP konat webinář s ukázkou nástrojů a nových funkcí (Webinář ECHA 19. 11. 2020)

Další informace:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii (možno i ON-LINE): 

  • Změny v legislativě chemických látek od 2021: nové označování a oznamování směsí

    Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu od ledna 2021. ČIŽP: databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. Envigroup:  označování a oznamování směsí po 1.1.2021 (UFI kódy, toxikogická centra agentury ECHA, PCN formát oznámení toxikologickým střediskům, evropský systém kategorizace výrobků). 

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.