Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nová metodika k povolování kácení dřevin

V dubnovém čísle věstníku vydalo MŽP Metodickou instrukci odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby.

01. červen 2021

Podnikový ekolog (2-denní kurz)

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Tato aktualizace metodické instrukce z roku 2020 (ročník XXX, částka 1) reaguje na novelu liniového a stavebního zákona v souvislosti s vydáváním závazných stanovisek ke kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby. V instrukci je podrobněji popsáno i povolování kácení v souvislosti s výstavbou, včetně účasti občanů v povolovacích procesech, a rovněž vazba kácení dřevin na ochranu krajinného rázu a na povinnost investora provést hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Věstník MŽP

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.