Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ECHA: Zjišťování vašich povinností v oblasti chemických látek

Podle nařízení REACH můžete mít pro každou jednotlivou látku, kterou vyrábíte, dovážíte nebo používáte, specifické povinnosti. Vaše povinnosti závisejí na vaší roli v dodavatelském řetězci pro konkrétní látku.

01. leden 2019

Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek, SVHC látky. Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Podle nařízení REACH můžete mít pro každou jednotlivou látku, kterou vyrábíte, dovážíte nebo používáte, specifické povinnosti. Vaše povinnosti závisejí na vaší roli v dodavatelském řetězci pro konkrétní látku.

Dokonce i u směsí či předmětů se většina povinností podle nařízení REACH týká látek v nich obsažených.

Je-li vaše látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná, budete muset splnit také ustanovení nařízení CLP.

Nástroj agentury ECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých stránkách https://echa.europa.eu připravila pro zjištění vašich povinností interaktivní nástroj Navigátor, který vám může pomoci:

  • objasnit vaši roli v dodavatelském řetězci,
  • určit vaše povinnosti pro jednotlivé látky,
  • nalézt příslušné pokyny, příručky, právní předpisy a odkazy na další zdroje informací, které vám mohou pomoci splnit vaše povinnosti.

Relace Navigátoru se týká konkrétní látky.

Jestliže formulujete či používáte směsi nebo s nimi manipulujete, musíte v prvním kroku před použitím Navigátoru určit látky obsažené v těchto směsích.

Jste-li výrobce, dovozce nebo dodavatel předmětů a máte pochybnosti ohledně toho, pro které látky musíte používat Navigátor, můžete začít níže uvedeným odkazem na „Informace pro výrobce, dovozce nebo dodavatele předmětů".

Navigátor vám poskytne seznam povinností týkajících se dané látky na základě vašich odpovědí na sérii otázek, např. zda látku vyrábíte nebo dovážíte, v jakém množstevním rozmezí, pro jaké použití, zda je látka klasifikovaná jako nebezpečná atd. Během relace navigátoru je pro každou z těchto otázek k dispozici vysvětlující text, který vám umožní vybrat odpověď z nabízených možností.

Tento nástroj vás bude provázet krok za krokem a pomůže vám určit případné povinnosti podle nařízení REACH a CLP pro vaši konkrétní látku a poskytne vám náležitou podporu pro splnění těchto povinností. Navigátor však poskytuje pouze obecné rady a neřeší specifické problémy (např. neposkytne doporučení ohledně toho, jak by měla být konkrétní látka klasifikována podle nařízení CLP).

Nástroj Navigátor

Bližší informace o nástroji Navigátor

Autor: ECHA, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.