Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady k přípomínkám

MŽP do připomíkového řízení dlouho očekávanou vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška je klíčovým předpisem k novému zákonu o odpadech, který bude účinný již za 25 dnů, tedy od 1.1.2021. Vyhláška obsahuje řadu dosavadních prováděcích předpisů a jedná se jednoznačně o nejdelší prováděcí předpis z odpadové legislativy.

07. prosinec 2020

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do připomíkového řízení dlouho očekávanou vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. Její předložení bylo sice slíbeno již o rok dříve, spolu s předáním zákonů do sněmovny, k tomu však nedošlo. Podstatné je, že nyní je vyhláška v připomínkovém řízení. Vyhláška je klíčovým předpisem k novému zákonu o odpadech, který právě podepsal prezident a který bude účinný již za 25 dnů, tedy od 1.1.2021. Vyhláška obsahuje řadu dosavadních prováděcích předpisů a jedná se jednoznačně o nejdelší prováděcí předpis z odpadové legislativy. Návrh vyhlášky má 199 stran.

Stručně k obsahu
Níže uvádíme přehled oblastí, které tato nová vyhláška z dílny Ministerstva životního prostředí řeší:

a) požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz,

b) podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru,

c) technické podmínky soustřeďování odpadu,

d) podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání,

e) podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající pří úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění,

f) podrobnosti ukládání odpadů na skládky,

g) podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů,

h) požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování,

i) podrobnosti nakládání s komunálními odpady,

j) podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,

k) podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům,

l) podrobnosti nakládání s vybouranými materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby,

m) podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,

n) podrobnosti komunitního kompostování,

o) podrobnosti nakládání s kaly,

p) podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly,

q) podrobnosti nakládání s odpadní rtutí,

r) podrobnosti nakládání s odpadními oleji,

s) podrobnosti nakládání s léčivy z domácností,

t) podrobnosti ekonomických nástrojů.

Tato vyhláška rovněž přináší řadu novinek oproti stávající právní úpravě, např. změnu podmínek u stanovování ekotoxicity pro účely zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu), změnu požadavků na limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných k zasypávání nebo změnu podmínek využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání a řadu dalších bodů. Zásadně je rozšířeno rovněž výkaznictví a ohlašovací povinnosti.

V rámci aktuálně probíhajícího meziresortního připomínkového řízení mohou být do systému zasílány připomínky povinných připomínkových míst, či ostatních dotčených subjektů. Termín pro podání připomínek na MŽP (eklep@mzp.cz) je do 17. 12. 2020.

Dokumenty:

vyhláška - vyhlaska.pdf

odůvodnění - 52oduvodneni.pdf

RIA - 149ria.pdf

rozdílová tabulka - rozdilova-tabulka.pdf

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: ČAOH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.