Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Systém Zeleného bodu

01. květen 2014

Obaly, do nichž jsou baleny potraviny a věci denní spotřeby, se praktickyvzápětí po nákupu stávají odpadem. Unijní i naše předpisy požadují, aby firma,která obal uvede na trh, zajistila na své náklady jeho zpětný odběr, tedy sběr,a recyklaci.

Od roku 1995 se sdružují organizace, zajišťující v různých státech Evropy ijiných částech světa zpětný odběr obalových odpadů, ve společnosti PRO EUROPE(Packaging Recovery Organisation Europe). Ta také poskytuje licenci k používáníochranné známky Zelený bod. Označení obalu touto značkou potvrzuje, že výrobceobalu je součástí systému, zastřešeného autorizovanou obalovou společností (unás EKO-KOM). To znamená, že odevzdal do systému za vyrobené obaly příspěvek, zněhož se financuje recyklace. Výrobce, plnič nebo obchodník, obecně řečeno"povinná osoba", tak splnila svou odpovědnost, danou primárně směrnicí ES 94/62o obalech a obalovém odpadu, a národní legislativou.

TŘICET ZEMÍ

Značku Zelený bod využívají systémy ve dvaceti dvou členských zemích EU.Kromě EU ji používá i například Turecko, Izrael, Norsko. Podobné systémy veVelké Británii a Kanadě se starají o obalový odpad i v regionu NAFTA (The NorthAmerican Free Trade Agreement), zahrnující Kanadu, Mexiko a Spojené státy.

V Česku je možno značku používat na výrobcích pouze se souhlasem autorizovanéobalové společnosti EKO-KOM, a. s. Licence poskytnutá touto společnostíneopravňuje klienta k užívání značky mimo území ČR. Pro přímou distribucioznačeného výrobku v zahraničí je proto nutné získat souhlas organizaceoprávněné poskytovat licenci na příslušném trhu. Značka nesmí být užívána vžádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena žádným dalším textem, který by jidával do souvislosti s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochraně životníhoprostředí.

Dnes je Zelený bod nejčastěji používanou obchodní značkou na světě. Licenci kjejímu využití má na 170 tis. společností a za rok se objeví na 460 miliardáchobalů. Podle údajů PRO EUROPE má k separačním systémům, financovaným některým zčlenů PRO EUROPE, přístup na 300 milionů obyvatel.

Značka Zelený bod (druhý zprava) znamená, že za obal bylo zaplaceno dosystému. Naproti tomu "panáček u popelnice" (zcela vpravo) říká jen to, že máteodpad hodit do kontejneru - nic víc.

Autoři: -kce-

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.