Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nakládání s použitými tonerovými kazetami

Správné zacházení s použitými tonery z hlediska zákona o odpadech.

08. srpen 2018

Tiskařské tonerové kazety, které se používají v laserových nebo v inkoustových tiskárnách, popř. v jiných tiskařských zařízeních (tzv. cartridge), které obsahují elektronické součásti (nikoliv samotné nádoby na toner bez elektronických součástí) a jejichž funkce závisí na elektrickém proudu, je možné označit za elektrozařízení ve smyslu § 37g písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech"), které náleží do skupiny č. 3 „Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení" dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. Při uvádění na trh těchto výrobků se tedy na výrobce (osoby ve smyslu definice § 37g písm. e) zákona o odpadech) vztahují povinnosti uvedené v dílu 8 zákona o odpadech (zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a zajištění příslušného využití odpadů z nich vzniklých), a to bez ohledu na to, zdali jsou tyto tiskařské kazety plné nebo prázdné.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že použité tonerové kazety mohou být sbírány v režimu zpětného odběru, který zajišťují výrobci, resp. kolektivní systémy. V případě, že tyto výrobky nelze odevzdat v režimu zpětného odběru, s ohledem na určitou specifitu těchto „komponentů" (např. nebezpečné vlastnosti, konzistenci, kdy hrozí riziko vysypání toneru a znečištění okolí či okolních odpadních elektrozařízení), lze s nimi nakládat také ve standardním odpadovém režimu dle zákona o odpadech.

Zařazení pod katalogová čísla dle Katalogu odpadů

Tonerová kazeta se zařazuje při nakládání v odpadovém režimu pod katalogová čísla 16 02 14, nebo 16 02 13* a tonerový prášek 08 03 18, nebo 08 03 17* dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadů.

Renovace použitých tonerových kazet

Odebírání použitých tonerových kazet, které se nestaly odpadem, za účelem opětovného použití podle § 4 odst. 1 písm. p) zákona o odpadech, je možné pouze tehdy, pokud subjekt, provádějící tento odběr, přímo sám zajistí jejich tzv. renovaci. Je však třeba klást důraz na to, aby při odebírání těchto tonerů za účelem opětovného použití nedošlo k jejich znehodnocení, popř. k poškození životního prostředí. Sběr této komodity by měl probíhat tedy pouze na zastřešených zabezpečených plochách a v pevných nádobách. V případě, že při renovaci takto odebraných tonerových kazet dojde ke vzniku odpadů, pak se tato osoba stává standardním původcem odpadů, na kterou se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (předání vzniklého odpadu oprávněné osobě, popř. podání hlášení o produkci a nakládání s odpady).

Na subjekty, které provádí plnění tiskařských tonerů, pokud nejsou zároveň samy jejich výrobci (vč. dovozců), bez ohledu na to, zdali tiskařské kazety získaly v rámci sběru za účelem opětovného použití nebo od výrobců, kteří je dovezli z jiných států, se nevztahují povinnosti výrobců elektrozařízení tj. nehradí se recyklační příspěvek, a to i v případě, že by subjekt prováděl úpravu elektronických součástí na těchto zařízeních – při následném prodeji se nejedná o prodej nového výrobku. V tomto případě se jedná o stejnou situaci, jako u jiných elektrozařízení v případě servisních oprav, kdy tyto subjekty také nejsou považovány za výrobce ve smyslu zákona o odpadech (servisy, bazary elektroniky nejsou výrobci elektrozařízení a recyklační příspěvky neodvádí).

Nakládání s použitými odpadními tonerovými kazetami

V příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění, je uveden seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat je jako technologický materiál. V tomto seznamu odpadů v bodě A jsou pak uvedeny odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat je jako technologický materiál nebo je využívat na povrchu terénu. Zde jsou uvedeny také odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že odpadní tonerové kazety není možné ukládat na skládky, protože se jedná o odpady, které vznikly z výrobků podléhající zpětnému odběru. Výrobci těchto elektrických spotřebičů mají povinnost zajistit využití těchto elektroodpadů podle § 37m zákona o odpadech. Uložením odpadů na skládku nelze splnit požadavek využití těchto odpadů.

Kam s ním?

Jak bylo výše uvedeno ve sdělení MŽP, lze použité tonery odevzdávat ve zpětném odběru či odděleném sběru. Pokud vám tonery neodebírá přímo jejich dodavatel, zkuste se obrátit na některý z kolektivních systémů (jejich přehled najdete dole v souboru ke stažení). Řada z nich nabízí různé bezplatné programy pro odvoz elektrozařízení včetně tonerů.

Tonerové kazety bez elektronické části nejsou elektrozařízení ve smyslu § 37g písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Lze je považovat za plastové obaly (kód odpadu 15 01 02, vzhledem k možnému obsahu zbytků prášků doporučujeme kategorii O/N; nebo rovnou kód odpadu 15 01 10* Obaly se zbytky nebezpečných látek).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, CD Příručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií a kniha Povinnosti firem).

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

    Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP, MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.