Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pozor na obaly, stále padají pokuty za neplnění zákona o obalech!

Firma roky porušovala zákon o obalech. Dostala od ČIŽP pokutu 580 tisíc korun.

19. listopad 2018

Povinnosti

Povinnost osoby zajistit zpětný odběr a informovat spotřebitele o způsobu zajištění tohoto zpětného odběru (§ 10) se váže pouze k obalům určeným k prodeji spotřebiteli. V případě, že osoba uvádí na trh nebo do oběhu tzv. průmyslové obaly, tj. obaly určené jinému konečnému uživateli, povinnosti § 10 se na ni nevztahují, avšak zůstává jí povinnost zajistit využití odpadu z těchto obalů ve smyslu § 12 zákona o obalech.

Způsoby plnění povinností v oblasti zpětného odběru/využití odpadů z obalů:

 1. samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady (zápis do Seznamu osob plnících samostatně), nebo
 2. přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví, nebo
 3. uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM).

Případ porušení zákona v praxi

Pravomocnou pokutu 580 tisíc korun uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oblastního inspektorátu Olomouc společnosti MAKOVEC a.s., která se zabývá výrobou masa a uzenin, tepelně opracovaných i neopracovaných masných výrobků. Společnost v období od roku 2015 do března 2017 uvedla na trh řádově desítky tun papírových a plastových obalů. Při tomto jednání ale porušila celkem tři ustanovení zákona o obalech, k čemuž inspekce přihlédla i při stanovení výše sankce.

,,Obviněný uvedl na trh významné množství, řádově desítky tun, papírových i plastových obalů, pro které neplnil povinnost zajistit využití odpadů z obalů v rozsahu stanoveném zákonem. Přihlédli jsme také k tomu, že se společnost MAKOVEC a.s. dopouštěla protiprávního jednání dlouhodobě, řádově roky," řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci. Dalším důležitým hlediskem podle jeho slov bylo, že ostatní subjekty, které se zabývají obdobnou činností a tuto zákonnou povinnost plní, by byly v rámci konkurence znevýhodněny. ,,Toto bylo základní hledisko při stanovení výše pokuty. Odvodili jsme ji na základě nákladů, které musí vynaložit subjekt, který se zabývá prodejem baleného zboží a plní povinnosti při nakládání s odpady z obalů v souladu se zákonem o obalech," vysvětlil Pallós.

Přitěžující okolností pro inspektory byla také skutečnost, že nezapsáním se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, se ztrácí identifikovatelnost a kontrolovatelnost povinných osob podle zákona o obalech. V samém důsledku tohoto jednání je pak znemožněna i kontrola plnění dalších povinností vyplývajících ze zmíněného zákona. ,,Vzali jsme v úvahu také to, že nesplnění zákonné povinnosti pro ohlášení údajů je v rozporu se žádoucím pořádkem ve státní správě, protože údaje z evidence o obalech uvedených na trh jsou důležitým podkladem pro Ministerstvo životního prostředí, které zpracovává a vede souhrnnou evidenci," uvedl Pallós.

Společnost MAKOVEC a.s. se proti pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí to však zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO a kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ČIŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.