Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Jak na evidenci a ohlašování odpadů za 2012? Také nás čeká novela zákona o odpadech!

21. prosinec 2012

Správná evidence a ohlašování odpadů - formuláře na ISPOP

V ohlašovacím roce 2013 dochází ke změně nástrojů pro ohlašování - dosavadní webové formuláře jsou nahrazeny interaktivními PDF formuláři. Následující hlášení lze zpracovat ve formulářích ADOBE Reader, které jsou přístupné ohlašovatelům v jejich uživatelských účtech v ISPOP.

 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
 • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
 • Skládky odpadů
 • Dopravce odpadů
 • Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
 • Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
 • Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. 7 zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. 7

Původní webový formulář

Alternativou k novému PDF formuláři je webový formulář od firmy INISOFT. Na stránkách http://odpady.inisoft.cz/ lze tak i letos vyplnit roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2012 dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. pro původce a oprávněné osoby kromě provozovatelů skládek.

Tato aplikace není určena pro provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků, elektroodpadů a provozovatele skládek (ti musí použít PDF formuláře na ISPOPu nebo nějaký komerční SW).

Novela zákona o odpadech má omezit zbytečnou byrokracii

Chystaná novela zákona o odpadech má přinést dlouho očekávané snížení administrativní zátěže. Platit měla původně od 1.1.2013, ale schvalovací proces se "trochu zasekl". V současné době má novela za sebou první čtení a projednání ve výborech. Hlavní body novely

 • Zpracovávat plány odpadového hospodářství by podle novely musely pouze obce. V současné době musí plány předkládat společnosti, které ročně produkují více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun jiných odpadů.
 • Odpadoví hospodáři by mohli pracovat pro jakýkoliv počet firem. V současnosti pod jednoho hospodáře spadá maximálně pět provozoven.
 • Další část řeší převod evidence přepravy nebezpečných odpadů (NO) do elektronické podoby prostřednictvím ISPOP. Před posláním nebezpečného odpadu odesílatel i příjemce převoz nahlásí, později nahlásí, zda k převozu došlo. Pokud by se neuskutečnil, budou to muset nahlásit do jednoho dne od plánovaného data.

Bližší informace o chystané novele i o správném vedení průběžné evidence odpadů a způsobech ohlašování jednotlivých agend v oblasti odpadů se dozvíte na odborném semináři, který se koná 31.1.2013 v Praze.

Vedení a ohlašování evidencí odpadů a zařízení

Lektor

Centrum pro hospodaření s odpady

 • průběžná evidence a roční ohlašování odpadů, autovraků, elektrozařízení a elektroodpady, zařízení a látek s obsahem PCB, kalů ČOV, zařízení na využívání a odstraňování odpadů, skladů a sběrných dvorů, přepravců odpadů
 • evidence přepravy nebezpečných odpadů
 • chystaná novela zákona o odpadech

Termín:

31.1. 2013, Praha

Cena:

1 983Kč + 21% DPH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.