Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Studny: Ilegalita se nevyplácí

02. duben 2010

Pokud vybudujete studnu bez patřičných povolení, můžete od místní samosprávy také dostat docela tučnou pokutu. Jde o nedovolený odběr podzemních vod, který vás může stát až 50 000 Kč. K tomu vám mohou úřady naúčtovat dalších 50 000 pokutu za provedení stavby studny bez stavebního povolení. Pokud jste ale živnostník a nedovolenou studnu užíváte pro své podnikání, pak může pokuta za nedovolené odebírání podzemních vod být vypočítaná násobkem sazby 50 Kč za 1 m3 odebrané vody. Kolik jste skutečně odebrali není podstatné, vše se stanoví odhadem a vás to pak může stát od 5ti tisíc do 10ti milionů korun. Jako podnikatel můžete čelit i riziku pokuty za provedení stavby studny bez stavebního povolení ve výši jednoho milionu korun.

Dva legální způsoby

Pokud chcete zvládnout zřízením nové studny podle předpisů, musíte vycházet s místních specifických hydrogeologických poměrů. V každém případě to znamená spojit se s odborníkem. Vyvrtání studny a realizace dalších souvisejících zařízení (terénní úprava, přípojka, domácí vodárna) je stavba jako každá jiná. Stejně jako při budování rodinného domu je nutné zpracovat prováděcí projekt, získat povolení příslušných státních orgánů a vyřídit spoustu další dokumentace. Z hlediska platných zákonů a nutných povolení je možné vrtanou studnu projednat s orgány státní zprávy dvěma možnými způsoby. První z nich je možné nazvat „studna jako vodohospodářská stavba". Je vhodný objekt, který chcete studnou zásobovat teprve projektujete a nemáte zažádáno o stavební povolení. Druhý postup „studna jako průzkumný hydrogeologický vrt" můžete zvolit pokud si nejste příliš jistí, že jsou na vašem pozemku vhodné hydrogeologické podmínky pro vybudování studny.

Jaký si vybrat

První postup předpokládá vyřízení veškeré dokumentace a povolení před zahájením vrtání studny. Po dokončení vrtu je nutná pouze kolaudace, která je většinou spojena s kolaudací stavby. Vyřízení a projednání trvá několik měsíců. Při použití druhého postupu je rychlejší realizace vrtu a teprve následné vyřízení zákonem vyžadované dokumentace. Doba zahájení vrtných prací (studna jako průzkumný vrt) závisí především na vyřízení veškerých povolení, uplynutí zákonných lhůt a aktuálnímu vytížení našich vrtných souprav. V optimálním případě je možné zahájení vrtných prací do cca 1 měsíce od uzavření smlouvy o dílo. Vlastní realizace vrtu trvá při použití rotačně příklepové soupravy a za optimálních podmínek 1 až 2 dva dny. V případě, že žádáte o stavební povolení zahrnující i realizaci vrtané studny, je nutné počítat s více než 2 měsíčním projednáváním a nutnosti uplynutí zákonných lhůt pro odvo lání. Na základě závěrečné zprávy musí navrhovatel, což je zpravidla majitel pozemku, požádat vodohospodářský orgán o povolení k odběru podzemní vody a o povolení zřídit z průzkumného díla vodohospodářské dílo, studnu. V případě, že budou u vrtu provedeny další úpravy, například šachtice, přípojka ke stávajícímu objektu nebo domácí vodárna je nutné mít vypracovaný i projekt těchto úprav zpracovaný osobou odborně způsobilou projektovat vodohospodářské stavby. Účastníky řízení jsou všechny dotčené osoby, orgány a instituce. Velmi moudrým krokem je projednat realizaci studny se sousedy. Vyhnete se případným následným sporům.

Zdroj: www.studny-povoleni.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.