Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vydání INFOservisu za 2/2024

Ve sledovaném období byly vydány nové evropské předpisy v oblasti F-plynů a R-látek (Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech č. 2024/573 a o látkách poškozujících ozonovou vrstvu č. 2024/590 nahrazují dosavadní předpisy (EU) č. 517/2014 a (EU) č. 1005/2009. Dopady nařízení se v nejbližších letech dotknou zejména oblasti chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, elektrických spínací zařízení, izolačních pěn, aerosolů a řady dalších běžných použití F-plynů.). Pokračuje ohlašování do ISPOP agendou ovzduší a IRZ.

03. březen 2024

INFOservis za 2/2024

Informační servis o změnách právních předpisů za měsíc únor 2024

Úplné znění

Obsah INFOservisu:

Změny v povinnostech

V této části jsou uváděny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět (obsah) změn je uveden v poznámce.

Upozornění na termínované povinnosti na příští měsíc

Připomenutí blížících se termínů ohlašovacích a jiných termínovaných povinností.

Změny právní předpisů za poslední měsíc

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

  Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

 • Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

 • Odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • Legislativa životního prostředí v kostce

 • Chemické látky na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.