Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky na pracovištích a ve skladech, bezpečnost práce a ochrana zdraví

Oblast nakládání s chemickými látkami a s tím související bezpečnost a ochrana zdraví je v praxi často tak trochu na okraji. Zvlášť v případech, kdy je v organizaci více osob (ekolog a bezpečák).

07. září 2019

Chemické látky na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Oblast nakládání s chemickými látkami a s tím související bezpečnost práce a ochrana zdraví je v podnikové praxi často tak trochu na okraji. Zvlášť v případech, kdy je v organizaci na tuto oblast více osob (podnikový ekolog, dále jen "ekolog" a bezpečnostní technik BOZP, dále jen "bezpečák").

Je to dáno specifičností legislativy chemických látek, která částečně zabíhá do oblasti podnikové ekologie a zároveň i významně zasahuje do bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Ekolog si pak myslí, že chemické látky řeší bezpečák a naopak, bezpečák se domnívá, že "chemie" patří jasně ekologovi.
Je pravda, že část povinností by měl určitě řešit ekolog (např. povinnosti v dodavatelském řetězci podle nařízení REACH, CLP a chemického zákona), ale určitě v běžné organizaci spadá většina ostatních povinností spojených s chemickými látkami do oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, tj. pod bezpečáka.

Jde například o tyto záležitosti:

 • Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami
  • nebezpečnost látek a směsí: analýza rizik a kategorizace práce
  • omezení při nakládání (zakázané práce)
  • zajištění odborně způsobilé osoby, školení vysoce toxických látek, evidence látek
  • písemná pravidla pro nakládání
  • přístup k bezpečnostním listům na pracovišti
  • poskytování/získávání bezpečnostních listů
  • označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
  • expoziční scénáře v podnikové praxi
  • pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí
  • školení pracovníků, OOPP, lékařské prohlídky
 • Skladování chemických látek
  • požadavky na společné skladování chemických látek
  • skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
  • bezpečnost práce při skladování

Je tedy nezbytné identifikovat jednotlivé vyplývající povinnosti a přiřadit jim jasnou odpovědnost za jejich plnění.

Abychom vám trochu usnadnili orientaci v legislativních požadavcích stanovených na oblast chemických látek, nakládání s nimi a související ochranu zdraví, připravili jsme pro vás dva nové semináře:

 • Chemické látky na pracovištích a ve skladech

  Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.
  lektor: Ing. Zdeněk Fildán, Ing., Mgr. Jitka Fuitová; specialista BOZP/PO, KHS
 • Chemické látky a ochrana zdraví

  Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy.
  lektor: Výzkumný ústav bezpečnosti práce; Ing. Petra Ševčíková, odborný rada oddělení hygieny práce, KHS

Povinnosti v dodavatelském řetězci podle nařízení REACH, CLP a chemického zákona včetně tvorby/kontroly bezpečnostních listů pak řeší seminář:

 • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

  2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list (ČIŽP+Envigroup)
  Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Zaměření kontrol od ČIŽP. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".
  lektor: RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP; Ing. J. Fuitová, Envigroup

Ostatní povinnosti v oblasti běžné podnikové ekologie jsou řešeny na tradičních kurzech:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.