Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Hodnocení nebezpečnosti odpadů

Podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 376/2001 Sb.

27. listopad 2008

Následující text bude upraven po schválení nové prováděcí vyhlášky:

Kritéria hodnocení nebezpečnosti odpadů pro vlastnosti H4 - H8 a H10 a H11 (podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 376/2001 Sb.)

 • H4 Dráždivost
 • H5 Škodlivost zdraví
 • H6 Toxicita
 • H7 Karcinogenita
 • H8 Žíravost
 • H10 Teratogenita (toxicita pro reprodukci)
 • H11 Mutagenita 

Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže obsahuje:

 • jednu nebo více látek klasifikovaných jako vysoce toxické v koncentraci ≥ 0,1 hmotnostních % (dále jen „%") z celkového množství odpadu (H6);
 • jednu nebo více látek klasifikovaných jako toxické v koncentraci ≥ 3 % z celkového množství odpadu (H6);
 • jednu nebo více látek klasifikovaných jako zdraví škodlivé v koncentraci ≥ 25 % z celkového množství odpadu (H5);
 • jednu nebo více látek klasifikovaných jako žíravé s větou R35 v koncentraci ≥ 1 % z celkového množství odpadu (H8); - jednu nebo více látek klasifikovaných jako žíravé s větou R34 v koncentraci ≥ 5 % z celkového množství odpadu (H8);
 • jednu nebo více látek klasifikovaných jako dráždivé s větou R41 v koncentraci ≥ 10 % z celkového množství odpadu (H4); - jednu nebo více látek klasifikovaných jako dráždivé s větami R36, R37 nebo R38 v koncentraci ≥ 20 % z celkového množství odpadu (H4);
 • alespoň jednu látku klasifikovanou jako karcinogen kategorie 1 nebo 2 v koncentraci ≥ 0,1 % z celkového množství odpadu (H7);
 • alespoň jednu látku klasifikovanou jako karcinogen kategorie 3 v koncentraci ≥ 1 % z celkového množství odpadu (H7);
 • alespoň jednu látku klasifikovanou jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 s větou R60 nebo R61 v koncentraci ≥ 0,5 % z celkového množství odpadu (H10);
 • alespoň jednu látku klasifikovanou jako toxická pro reprodukci kategorie 3 s větami R62 nebo R63 v koncentraci ≥ 5 % z celkového množství odpadu (H10);
 • alespoň jednu látku klasifikovanou jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 s větou R46 v koncentraci ≥ 0,1 % z celkového množství odpadu (H11);
 • alespoň jednu látku klasifikovanou jako mutagenní kategorie 3 s větou R40 v koncentraci ≥ 1 % z celkového množství odpadu (H11).

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.