Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Musí si následný uživatel nebo distributor hlídat registraci používaných chemických látek?

Je následný uživatel nebo distributor povinen zkontrolovat si, zda chemická látka jako taková nebo použitá ve směsi, kterou uvádějí na trh, je zaregistrovaná podle nařízení REACH?

05. září 2016

Následní uživatelé nebo distributoři si musí zkontrolovat, zda-li je chemická látka jako taková nebo použitá ve směsi, kterou uvádějí na trh zaregistrovaná, aby splnili povinnosti uložené článkem 5 nařízení REACH, tj. uvádět na trh pouze látky, které
splňují požadavky na registraci podle nařízení REACH.

Výrobcům a dovozcům chemické látky jako takové nebo použité ve směsi se doporučuje, navázat kontakt s následnými uživateli nebo distributory chemické látky, zdali a kdy zamýšlí registrovat chemickou látku, aby se jim usnadnilo vyhledání
alternativních zdrojů dodávek, bude-li to potřebné. Je-li látka zaregistrovaná, dodavatel má povinnost oznámit registrační číslo v dodavatelském řetězci níže, buď v bezpečnostním listu podle článku 31 nebo případně podle článku 32 nařízení REACH.

Pro vyjasnění Vaší pozice uvádíme vysvětlení důležitých pojmů z nařízení REACH:

  • distributor je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, včetně maloobchodníka, která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo obsaženou v směsi pro třetí osoby.
  • dovozce je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za dovoz (dovozem je fyzické uvedení na celní území Společenství).
  • výrobce chem. látky je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která vyrábí látku ve Společenství.
  • následný uživatelje fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel.

Kdo je následný uživatel? Jsou to například:

  • Formulátoři: vyrábějí směsi, které jsou obvykle dodávány dalším účastníkům v dodavatelském řetězci. Jde například o barvy, lepidla a čisticí prostředky.
  • Koneční uživatelé: používají chemické látky nebo směsi, ale nedodávají je dalším účastníkům v dodavatelském řetězci. Jedná se například o uživatele lepidel, přípravků k povrchové úpravě a inkoustů, maziv, čisticích prostředků, rozpouštědel a chemických činidel, jako jsou bělidla. Patří k nim také výrobci předmětů.
  • Výrobci předmětů: zapracovávají látky nebo směsi do materiálů nebo na jejich povrch za účelem výroby určitého předmětu. Příkladem předmětů jsou textilie, průmyslové vybavení, domácí spotřebiče a vozidla (díly i hotové výrobky).
  • Plnírny: přemisťují látky nebo směsi z jednoho zásobníku do jiného, obvykle v rámci změny balení nebo značky.
  • Zpětní dovozci: dovážejí samotnou nebo ve směsi obsaženou látku, která byla původně vyrobena v EU a někdo ji zaregistroval v rámci téhož dodavatelského řetězce.
  • Dovozci s ƒ„výhradním zástupcem": dovozci jsou následnými uživateli, jestliže jejich dodavatel ze třetí země jmenoval „výhradního zástupce", aby jednal jako žadatel o registraci usazený ve Společenství.

Distributoři, kteří chemickou látku pouze skladují a distribuují, nejsou následnými uživateli. Mají však povinnosti týkající se informačního toku v dodavatelském řetězci. Jestliže však s chemickou látkou přicházejí do styku například tak, že ji přemisťují nebo zřeďují, pak následnými uživateli jsou. Spotřebitelé používající chemické látky nejsou následnými uživateli. 

Autor: ECHA, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.