Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování v roce 2022 - zásadní změna ISPOP

Ohlašování jednotlivých agend za rok 2021 bude v roce 2022 realizováno přes nové systémy ISPOP2 a CRŽP (Centrální registr životního prostředí).

04. prosinec 2021

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Hlavním cílem nových systémů jsou strukturální změny a technologická obnova ISPOP a zohlednění nových požadavků eGovernmentu, legislativních povinností, GDPR, kyberbezpečnosti atd. 

Nový systém ISPOP bude nadále dostupný na adrese www.ispop.cz a bude zajišťovat pouze příjem a zpracování hlášení. Pro splnění ohlašovací povinnosti bude poskytovat jako nástroj HTML formuláře, které budou dostupné on-line (nikoliv již PDF formuláře).

Do systému budou migrována hlášení za rok 2018 a novější. Starší hlášení již nebudou ohlašovatelům dostupná. Doporučujeme tedy pro případ potřeby jejich včasné stažení!

U vyplnění formulářových listů byla snaha zachovat současný stav především po stránce vizuální, zcela se ale mění způsob práce s celým dokumentem, kdy je ucelený soubor s jednotlivými stránkami nahrazen aplikací, která zobrazuje v otevřeném okně vždy pouze aktuálně vyplňovanou stránku.

Zpracování všech hlášení bude probíhat pomocí webových formulářů. Nový „Účet ISPOP" bude obsahovat záložku pro vyplnění formuláře, zobrazení podaných hlášení a záložku propojení do CRŽP.

Významnou změnou je rozdělení stávajícího jednotného systému ISPOP, zahrnujícího správu uživatelů a subjektů vč. provozoven (OVZ, IRZ) a míst nakládání s vodami, na dva samostatné systémy – ohlašovací systém ISPOP a Centrální registr ŽP (CRŽP) obsluhující zmíněnou správu uživatelů, provozoven atd.

Nový systém CRŽP bude zajišťovat funkcionalitu registru ISPOP, tzn. registraci a správu subjektu, uživatelů, provozoven IRZ, OVZ a evidenci MUV (míst užívání vody), včetně Registru OZO. Do systému budou migrována všechna data z registru ISPOP. Doporučujeme provést kontrolu a aktualizaci uživatelských účtů a kontaktních údajů (e-mail, telefon), aby bylo možné nadále uživatelské účty využít.

Vypnutí stávajícího systému ISPOP a zpřístupnění nového systému ISPOP a CRŽP si vyžádá několikadenní odstávku na přelomu roku. V rámci odstávky nebudou dostupné systémy SEPNO, HNVO, IPO a ISOH. Doporučujeme uživatelům realizovat všechny úkony v těchto systémech co nejdříve.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.