Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změna přílohy XVII nařízení REACH – omezení methanolu a NMP

Dvě nová nařízení Komise (EU), kterými se mění příloha XVII nařízení REACH, se týkají omezení methanolu a 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP).

03. květen 2018

Klasifikace chemických látek a směsí podle CLP

Seminář: Aktuální novely nařízení CLP. Metody výpočtu pro akutní toxicitu směsí, žíravost, dráždivost a nebezpečnost pro vodní prostředí. Praktická výuka pře/klasifikování směsí podle CLP. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna dvě nařízení Komise ze dne 18. dubna 2018, kterými se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH):

1.Nařízení Komise (EU) 2018/588 - 1-methylpyrrolidin-2-on (NMP)

V příloze XVII nařízení REACH se doplňuje položka 71, která uvádí, že NMP se nesmí uvádět na trh, vyrábět ani používat jako látka samotná nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,3% po dni 9. května 2020, pokud nebudou přijata vhodná opatření k řízení rizik a nebudou poskytnuty uvedené provozní podmínky. Pokud jde o použití NMP jako rozpouštědla nebo reaktantu při procesu povlakování drátů, posunuje se termín na 9. května 2024, aby zainteresované subjekty měly dostatek času k přijetí vhodných opatření pro zajištění souladu s navrhovaným omezením.

Navrhované omezení je na úrovni celé EU nejvhodnějším opatřením k řešení rizika pro zdraví pracovníků plynoucího z expozice NMP.

2.Nařízení Komise (EU) 2018/589 - methanol

V příloze XVII nařízení REACH se doplňuje nová položka 69, která zní:

Methanol se nesmí uvádět na trh pro širokou veřejnost po dni 9. května 2019 v kapalinách do ostřikovačů nebo v kapalinách pro odmrazování čelního skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostních nebo vyšší."

Obě nařízení vstupují v platnost 9. května 2018.

Text obou nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality. K nařízení (EU) 2018/589 byla dne 23. 4. 2018 v ÚV zveřejněna oprava.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2018/588

Nařízení Komise (EU) 2018/588 - ENG

Nařízení Komise (EU) 2018/589

Nařízení Komise (EU) 2018/589 - ENG

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/589

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.