Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Sklad přejmenujte na shromaždiště

17. prosinec 2013

Novela zákona o odpadech zrušila od 1. října 2013 povinnost mít souhlas ORPpro nebezpečné odpady pro shromažďování a přepravu. Vzhledem k definici pojmu"shromažďování" vznikly otázky k potřebě souhlasu ke "skladování" odpadů vprovozovnách před jejich předáním oprávněné osobě. Na základě důvodové zprávy knovele plyne, že původce NO nepotřebuje souhlas k nakládání s NO, pokudnenakládá s NO jiným způsobem, než jen shromažďováním nebo přepravou. Pokud svůjNO navíc třeba upravuje nebo jej jenom upravuje, pak musí žádat o souhlas knakládání s NO podle § 16 odst. 3, nemá-li už na tuto úpravu souhlas kprovozování zařízení podle § 14.

Pro vyloučení případných problémů doporučujeme, abyste případné shromažďovacíprostory pro odpady nenazývali "Sklady odpadů". Skladování není podle zákonashromažďování a na skladování NO je tedy nutný souhlas. Sklad můžete nazvatnapř. "Shromaždiště odpadů". Pokud tedy NO pouze produkujete a někde ukládátepřed jeho předáním k likvidaci, souhlas opravdu nepotřebujete.

Vztahuje-li se na vás zákon o eko-logické újmě č. 167/2008 Sb., měli bystevěnovat pozornost i zrušení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Na jehozákladě totiž lze zrušit body v řádku 7, část B základního hodnocení rizik.Pokud máte pod 50 bodů, nic řešit nemusíte. Pokud jste však měli nad 50 bodů,může Vám to pomoci.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.