Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Porozumění nařízení o biocidních přípravcích č. 528/2012

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie.

17. únor 2018

Biocidy a detergenty v praxi – povinnosti při uvádění těchto přípravků na trh

Seminář: Aktuální a připravované požadavky v oblasti biocidů a detergentů. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů proti škodlivým organismům, jako jsou škůdci nebo bakterie, a to pomocí působení účinných látek obsažených v biocidních přípravcích. Cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování trhu s biocidními přípravky v EU a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany lidí a životního prostředí.

Nařízení bylo přijato dne 22. května 2012 a použije se od 1. září 2013 s tím, že na určitá ustanovení se vztahují přechodná období. Nařízení zruší směrnici o biocidních přípravcích (směrnice 98/8/ES).

Všechny biocidní přípravky musí mít před uvedením na trh povolení a účinné látky v nich obsažené musí být předem schváleny. Z tohoto pravidla však existují určité výjimky. Například účinné látky zahrnuté v programu přezkoumání a rovněž biocidní přípravky obsahující tyto účinné látky lze uvést na trh, zatímco se očekává konečné rozhodnutí ohledně jejich schválení. Dočasná povolení přípravků obsahující nové účinné látky, které se dosud vyhodnocují, jsou na trhu rovněž povolena.

Cílem nařízení BPR je harmonizovat trh na úrovni Unie, zjednodušit schvalování účinných látek a povolování biocidních přípravků a zavést lhůty pro hodnocení, vytváření stanovisek a rozhodování ze strany členských států. Nařízení také podporuje omezení zkoušek na zvířatech prostřednictvím povinného sdílení údajů a podpory používání alternativních zkušebních metod.

Stejně jako v rámci předchozí směrnice dochází ke schvalování účinných látek na úrovni Unie a následnému povolování biocidních přípravků na úrovni členských států. Toto povolení může být na základě vzájemného uznávání rozšířeno na další členské státy. Nové nařízení však také poskytuje žadatelům možnost nového typu povolení na úrovni Unie (povolení Unie).

Odkazy na další informace z ECHA:

Podrobné legislativní požadavky vztahující se na uživatele, následné uživatele, distributory, dovozce, výrobce se dozvíte na seminářích:

Autor: ECHA, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.