Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Spor o recyklační cíle v obalovém zákoně

03. březen 2014

Cíle pro využití odpadů jsou v návrhu stejné, jako doposud, tedy na 55 %.Ministerstvo životního prostředí zvolilo tento kompromis, protože se čeká, žeEvropská komise bude brzy revidovat evropskou obalovou směrnici. Tu bude nutnoimplementovat i do českého právního řádu, včetně recyklačních cílů. Dalšímdůvodem byla "nejistota ohledně vývoje hospodářství", uvádí v tiskové zprávěministerstvo.

DISKUSE KOLEM CÍLŮ

Kolemrecyklačních cílů se strhla diskuse: Hnutí Duha ji označilo za snahu schválněbrzdit recyklaci, protože navrhuje cíle, které už Česká republika dávno splnila.

Limity recyklace jsou však stanoveny v souladu s požadavky, které námklade Evropská unie. A jejich případné zvýšení označil poslanec ODS JanZahradník za zbytečné a pro hospodářství nevhodné. Upozornil také, že výšelimitů neovlivňuje přímo skutečné objemy recyklace.

Na svém webu dálekomentoval situaci na trhu: "Problémem je skutečnost, že v roce 2012 bylasituace na trhu druhotných surovin velmi příznivá a odbyt vytříděných odpadůvelmi snadný. Přitom situace se může kdykoli poměrně razantně změnit, protožecelý obor druhotných surovin trpí velmi výraznou cykličností. Poslední propadtohoto trhu nastal na přelomu roku 2008 a 2009, kdy se během zhruba dvou měsícůzcela propadla poptávka po vytříděných odpadech, a to nejen ve smyslu poklesuceny, ale doslova došlo k nulovému odbytu, kdy nebylo možné odpady předat kezpracování ani za nulovou cenu."

POZMĚŇOVACÍNÁVRH

Během projednávání v Poslanecké sněmovně byly na základěpozměňovacích návrhů limity upraveny a jejich platnost byla prodloužena až doroku 2016. "Je zřejmé, že ve srovnání se stavem v roce 2012 se limity navyšují aže nedochází k jejich změkčení," oponuje Jan Zahradník na svém webu zprávám vtisku. "Stejně matoucí je i závěr, že kvůli schváleným limitům obaly skončí naskládkách a ve spalovnách. Budou nadále recyklovány v takové míře, jak to umožnípodmínky naší ekonomiky. Pokud chceme směřovat k vyspělým evropským zemím,nesmíme mařit konkurenceschopnost našeho průmyslu zaváděním zbytečně vysokých,eurohujerských limitů."


NÁVRHY LIMITŮ RECYKLACE DO ROKU 2015,RESP. 2016 (V %)

NávrhPapírSkloPlastKovyDřevo
Původní návrh MŽP (stejné od roku 2012)7070275015
Skutečné objemy recyklace podle statistik8981676930
Návrh Výboru pro životní prostředí (návrh ekologů)8080506020
Schválený pozměňovací návrh (do roku 2016)7575455515

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.