Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Komise přijala evropské standardy pro reportování o udržitelnosti

Komise dne 31.7.2023 přijala evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy budou muset využívat společnosti, na které se vztahuje směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

05. srpen 2023

Komise dne 31.7.2023 přijala evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy budou muset využívat společnosti, na které se vztahuje směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

Tyto standardy pokrývají celou řadu environmentálních, sociálních a správních otázek, včetně změny klimatu, biologické rozmanitosti a lidských práv. Díky reportům pomocí těchto standardů, pochopí investoři dopad společností na udržitelnost, do kterých investují. 

Standardy byly také diskutovány s Mezinárodní radou pro standardy udržitelnosti (International Sustainability Standards Board (ISSB)) a Globální iniciativou pro reportování (Global Reporting Initiative (GRI)). Je to z toho důvodu, aby byla zajištěna velmi vysoká míra interoperability mezi standardy EU a globálními standardy. Standardy tak mezi sebou budou synchronizovány a zabrání se zbytečnému dvojímu vykazování.

Generální ředitel GRI Eelco van der Enden k tomu řekl: „Jako poskytovatel celosvětově nejrozšířenějších standardů podporujeme maximální úroveň interoperability mezi ESRS a GRI. To bude znamenat, že se společnosti vyhnou dvojímu vykazování.“Zdroj: NOSSADATA

Standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti mj. zajistí:

 • kvalitu vykazovaných informací,
 • pomohou vyhnout se nepřiměřené administrativní zátěži,
 • upřesní informace, které mají podniky zveřejňovat,
 • upřesní výhledové, retrospektivní, kvalitativní a kvantitativní informace,
 • zohlední obtíže, s nimiž se mohou podniky setkat při shromažďování informací od subjektů,
 • upřesní informace o hodnotových řetězcích, které jsou přiměřené a relevantní vzhledem ke kapacitám a vlastnostem podniků

Směrnice o reportování o udržitelnosti podniků (CSRD) modernizuje a posiluje pravidla týkající se sociálních a environmentálních informací, které musí společnosti hlásit. Dle poslední novely směrnice musí nyní nejen velké, ale i veřejně obchodované malé a střední podniky nyní podávat zprávy o udržitelnosti. CSRD nahradí směrnici o nefinančním reportování (NFRD), kterou velké podniky aplikují při jejich vykazování v oblasti klimatu a udržitelnosti v současnosti.

Důležité odkazy:

Směrnice CSRD

ESRS standardy

Tisková zpráva k přijetí evropských standardů

Autor: Michal Gregor

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Michal Gregor, ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.