Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Aktualizace doporučení pro likvidaci roušek, respirátorů, rukavic

Pokyny pro nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami.

26. březen 2020

Pracoviště: nakládání s jednorázovými OOP 

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami, roušky a respirátory (OOP) u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové OOP (roušky/respirátory) je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán.

Dosavadní pravidla pro nakládání s kontaminovanými OOP v důsledku jiných rizikových faktorů, např. prachem, chemickými látkami a podobně se nemění.

Obce: nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2

A) Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné době nemění.

Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácností a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice.

B) Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě

  • veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
  • v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
  • zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození
  • nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují.
  • zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.

C) Území nebo obce, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena OOVZ plošná karanténa

Je nutné přijmout další opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu; dále odkládání zavázaných pytlů mimo kontejnery, třídění odpadů, oddělený svoz odpadů apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že odpad z území s vyhlášenou plošnou karanténou nebude odstraněn uložením na skládku.

Více podrobností je uvedeno v dokumentech SZÚ pod článkem.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • ODPADY: současné povinnosti pro praxi. Chystané povinnosti - nový zákon o odpadech

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOPříručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

Autor: SZÚ

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.