Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evidence přepravy NO v 2017 (aktualizováno)

Jak to bude s evidencí přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017? Po letech příprav a odkládání termínů elektronické evidence nás čeká jen nouzové řešení.

12. prosinec 2016

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

MŽP:

Ohlašovací povinnost přepravy nebezpečných odpadů na základě čl. II bodu 7 zákona č. 225/2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze aktuálně splnit dosavadním způsobem, tzn. v papírové podobě. Ode dne 1. ledna 2017 se přeprava nebezpečných odpadů bude ohlašovat dle § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tedy elektronicky prostřednictvím příslušného modulu ISPOP. V současné době probíhá příprava elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

Ustanovení § 40 odst. 8 výše zmíněného zákona o odpadech stanovuje režim přerušení elektronického systému ohlašování. Tento režim lze povinnými osobami využít, i kdyby došlo k situaci, že elektronický systém nebude 1. ledna 2017 připraven k provozu. Pro povinné osoby tedy existuje zcela legitimní způsob, jak kontinuálně plnit své zákonné povinnosti při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

Reakce Envigroup:

Tato informace je dosti podivná, protože ustanovení o přerušení ISPOP lze těžko aplikovat na situaci, kdy systém ISPOP funguje, jen chybí příslušný formulář.

Navíc text ustanovení § 40 odst. 8 pokračuje tím, že "po obnovení provozu ISPOP je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do ISPOP".

Což by znamenalo, že pokud se chybějící formulář pro ohlašování evidence přepravy NO objeví později, bude nutné, aby dosud uskutečněné přepravy zpětně do ISPOP zapsal příjemce.

Chápu, že se MŽP snaží situaci nějak vyřešit, ale nelze přeci použít jen část odstavce který se hodí.

Pro vyjasnění situace jsme 8.11. požádali MŽP prostřednictvím portálu EnviHELP o upřesní (dosud bez reakce).

Ohlašovaní přepravy po 1.1.2017

Od 1. 1. 2017 končí přechodné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. a vzniká dle § 40 povinnost elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Končí tak ohlašování přepravy v listinné podobě na obecní úřady s rozšířenou působností.

Protože však k 1. 1. 2017 nebude k plnění této povinnosti elektronický systém připraven, bude nutné postupovat podle § 40 odst. 8. zákona.

To znamená, že odesilatel nebo příjemce vyplní ohlašovací list v rozsahu uvedeném v příloze 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 2x jej vytiskne. Jeden potvrzený list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu odesílatel a druhý se přiloží k zásilce. Po dokončení samotné přepravy si jej ponechá příjemce. Ohlašovací list se již nikam neposílat nebude (jen je otazkou, jak to bude se zpětným dopsáním do ISPOP, až bude někdy fungovat).

Elektronické ohlašování asi až od poloviny 2017

Podle dostupných informací se předpokládá, že OLPNO (ohlašovací list přepravy nebezpečných odpadů) bude mít vlastní modul podobně jako www.HNVO.cz.

Výběrové řízení vyhrála společnost Inisoft, modul by se měl programovat v prvním pololetí 2017. Najetí systému ohlašování se předpokládá od 1.7.2017 (možná o trochu dříve).

Lze očekávat, že k problematice ohlašování přepravy NO po 1.1.2017 vydá MŽP sdělení či jiné opatření, aby se vyjasnilo zpětné nedopisování uskutečněných přeprav po zprovoznění systému.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.