Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Další prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech

Od 1. dubna jsou účinné další prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů. Hodnocení nebezpečných vlastností).

30. březen 2016

Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů

Od 1. dubna 2016 bude účinná nová vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Tato vyhláška nahrazuje stávající Katalog odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

Vyhláška implementuje hlavně Rozhodnutí Komise 2014/955/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle rámcové směrnice o odpadech. V souladu s tímto rozhodnutím byly do Katalogu odpadů doplněny 3 nové druhy odpadů. Také byly opraveny textové chyby v názvech některých odpadů, které se doposud vyskytovaly ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

také od 1. dubna 2016 bude účinný další prováděcí předpis k zákonu o odpadech - vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Tato vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností některých odpadů. 

Vyhláška implementuje hlavně nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech (příloha III obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými).

Oba předpisy byly vydány 31.3.2016  ve Sbírce.

Kompletní text předpisů je níže v souboru ke stažení.

Přehled všech změn s výkladem:

Podrobné informace o celkových dopadech novelizovaných předpisů do praxe se dozvíte na aktuálním semináři k tématu změny odpadové legislativy (Praha, Brno):

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

______________________________

Aplikace Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Vzhledem ke změnám legislativy je nutné přeznačit shromažďovací prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi. A také došlo ke změně obsahu identifikačních listů pro nebezpečné odpady (ILNO).
Pro snadný přechod jsme pro Vás připravili aplikaci, ze které si snadno vytisknete ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně vytvoření etiket.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.